Форми для лиття гуми або пластмас (крім лиття видуванням або під тиском)Виробник: 03362583, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "МІКРОНИ"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі