Вся продукція

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів (17)

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (344)

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (309)

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність (538)

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (195)

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (145)

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (428)

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (498)

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (299)

Виробництво електричного устаткування (256)

Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань (389)

Виробництво транспортних засобів (90)

Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устаткування (493)

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (133)

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами (30)

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (13)

Будівництво (3)

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (20)

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (4)

Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення (6)

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг (1)

Операції з нерухомим майном (5)

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження (3)

Наукові дослідження та розробки (1)

Інша професійна, наукова та технічна діяльність (1)

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (2)

Надання інших видів послуг (2)