Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання електричного професійного призначення, іншогоВиробник: 24102142, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМІЗ"

Вид промислової діяльності: Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устаткування
Інша продукція галузі