Авторизація користувача
Конкурс інноваційних проектів

title

Конкурсним комітетом Державної інноваційної фінансово-кредитної установи оголошується проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018 р. №35.

До участі в конкурсному відборі допускаються проекти, які зареєстровані в базі даних проектів Установи до кінцевого строку подання заявок на участь у конкурсному відборі, відповідно до Порядку подання інвестиційних та інноваційних проектів до Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 11.04.2018 р. №11.

Строк подання заявки: подача заявок на участь у конкурсному відборі з повним пакетом документів, згідно затвердженого переліку, здійснюється заявником особисто в паперовому вигляді з обов’язковою попередньою подачею скан-копій таких документів в електронному вигляді. Прийом заявок та пакету документів здійснюється секретарем Конкурсного комітету з 23 січня 2019 року до 22 лютого 2019 р. включно.  

Кінцевий термін реєстрації заявок є останній робочий день Установи (відповідно до графіку роботи) в межах строків, які визначені умовами оголошеного конкурсу. Заявка та документи, подані після 22 лютого 2019 року, не реєструються та повертаються заявнику без розгляду.

Дата проведення конкурсу: 28 лютого 2019 року.

Місцезнаходження комітету: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 65 «б».

Контактна особа: Секретар комітету Тарасенко Олена Володимирівна

Телефон: 044-354-04-70;

e-mail: project.sfii@gmail.com

Бюджет конкурсу: 40,0 млн. гривень.

Форма фінансування: позика на зворотній основі;

Строк, на який надається фінансування: до 24 місяців;

Розмір фінансування в рамках одного проекту: до 25 млн. гривень;

Забезпечення фінансових зобов’язань: порука/застава/іпотека ліквідного майна;

Вимоги до проектів для участі в конкурсному відборі: реєстрація проекту в Державному реєстрі інноваційних проектів Міністерством освіти і науки України*.

* Згідно закону України «Про інноваційну діяльність».

На отримання фінансування може претендувати проект, який отримав більше 30 балів за підсумками проведення конкурсного відбору.


Перелік необхідних документів для участі в конкурсному відборі інноваційних проектів

 

1.  Заява учасника конкурсного відбору інноваційних проектів.

2.  Копія свідоцтва, що підтверджує державну реєстрацію інноваційного проекту.

3.  Копії завірених заявником Статутних документів, а саме:

-Витяг/виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Cтатут (зі змінами та доповненнями);

-Документи, що підтверджують обрання (призначення керівника/представника (рішення органів управління), а також документи, що відповідно до Статуту регламентують діяльність виконавчого органу (Положення), контракт, укладений з керівником, якщо такий укладався;

-Iнформація про учасників товариства та їх частки в Статутному капіталі.

4.  Бізнес-план інноваційного проекту.

5.  Відомості, що посадові особи (уповноважених) юридичної особи не внесені в єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (http://corrupt.informjust.ua).

6.  Відомості, що посадова (уповноважена)  особа юридичної особи не  була засуджена за злочини, вчинені з корисливих мотивів, судимість якої не знята або не погашена в установленому законом порядку (http://hsc.gov.ua/dovidka-pro-vidsutnist-sudimosti/).

7.  Довідка від підприємства, що юридичну особу не визнано банкрутом не порушено справу про банкрутство та не відкрита ліквідаційна процедура.

8.  Фінансово-економічна документація:

- Баланс (форма № 1* або форма № 1 – м*) (річний Баланс);

- Звіт про фінансові результати (форма № 2* або форма № 2* – м) (Звіт);

- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3*);

- Звіт про власний капітал (форма № 4*);

* період подання документації: за останні чотири календарні квартали (поквартально) і за рік, що передував останньому звітному.

- Розшифровки основних статей балансу, що перевищують 10% валюти балансу, збитків із зазначенням причин і термінів їх виникнення та джерел погашення;

- Розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості на актуальну дату (із вказанням термінів виникнення та погашення, контрагента та предмета заборгованості;

- Оборотні відомості по окремих рахунках та розшифровка окремих статей балансу (на вимогу Установи).

У випадку, якщо підприємство новостворене, то фінансово-економічна документація подається за період діяльності юридичної особи.

9.  Довідка від учасника про наявність або відсутність поточної або простроченої заборгованості перед банківськими установами.

10. Довідка від учасника з зазначенням інформації про отримання будь якої державної допомоги* за останні три роки. Якщо така допомога отримувалась вказати за якою програмою надавалася та її розмір.

* Державна допомога в розумінні ЗУ «Про Державну допомогу суб’єктам господарювання».

Примітка: Документи, які подаються в копії повинні бути належним чином засвідчені відповідно до вимог діючого законодавства.

За підсумками проведеного конкурсного відбору для прийняття рішення щодо надання фінансування Установа може вимагати від переможців конкурсу надання додаткових документів щодо забезпечення виконання зобов’язань.

ІНШІ НОВИНИ
10-11 липня 2019 року у м. Батумі, Грузія, відбудеться Перший інвестиційний форум країн-учасниць «Східного партнерства». Форум збиратиме бізнес та уряди шести країн Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна), щоб продемонструвати інвестиційні проекти в чотирьох основних секторах: інфраструктура (включаючи туризм, нерухомість та логістику), енергетика, сільське господарство та промисловість.
Пропонуємо ознайомитися з інформацією щодо інноваційного вектору можливостей полімерів та досвідом застосування найновіших матеріалів для зміцнення конструкцій та забезпечення іскробезпечного захисту металевих та бетонних поверхонь.
Мінекономрозвитку здійснює опитування експортерів щодо ефективності заходів підтримки експортерів та комунікації органів державної влади щодо доступної державної підтримки
18 квітня 2019 року відбулося спільне засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, Українського союзу промисловців і підприємців та Інституту технічної теплофізики НАНУ із залученням відповідних фахівців організацій зі спеціальним статусом, керівників промислових підприємств, установ та організацій столиці України.
Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, формування та реалізацію державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків в Україні здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.