Листи профільовані (ребристі) холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, зі сталі нелегованої

листи

Виробник: 22948685, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "САВ ЛТД"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі