ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙВиробник: 24722985, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯ-ТН"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі