Оренда холодильних камер

Оренда холодильних камер -5°С Оренда холодильних камер -18°С

Виробник: 04689046, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі