РОДЕНТИЦИДИ ТА ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ПОДІБНІ, У ФОРМАХ ЧИ УПАКОВКАХ ДЛЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АБО У ВИГЛЯДІ ГОТОВИХ ПРЕПАРАТІВ ЧИ ВИРОБІВВиробник: 23524007, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ"

Вид промислової діяльності: Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Інша продукція галузі