ЗАСОБИ ДЛЯ ТРАВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ; ФЛЮСИ; ПРИСКОРЮВАЧІ ВУЛКАНІЗАЦІЇ КАУЧУКУ ГОТОВІ; ПЛАСТИФІКАТОРИ ТА СТАБІЛІЗАТОРИ ДЛЯ ГУМИ ЧИ ПЛАСТМАС БАГАТОСКЛАДОВІ; КАТАЛІЗАТОРИ, Н.В.І.У.; АЛКІЛБЕНЗОЛИ ЗМІШАНІ Й АЛКІЛНАФТАЛІНИ ЗМІШАНІ Н.В.І.У.Виробник: 05447444, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.Є.О.ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"

Вид промислової діяльності: Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Інша продукція галузі