Послуги з токарного оброблення металевих частин для машин та механічних пристроївВиробник: 19026153, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АС"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі