Листи профільовані (ребристі) холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, зі сталі нелегованої

rintech – это покрытие со всевозможными видами рисунков, нанесенных на оцинкованный/алюмооцинкованный стальной лист офсетным способом

Виробник: 31202310, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСЕНАЛ-ЦЕНТР"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі