Препарати лiкарськi iншi, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти (йод або його сполуки та ін.), н.в.i.у., розфасовані для роздрiбного продажу, н.в.i.у.

Сорболонг

Виробник: 23729293, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ"

Вид промислової діяльності: Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
Інша продукція галузі