Води, включаючи мінеральні й газовані з доданням цукру і речовин підсоложувальних чи ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу лимонаду, оранжадуВиробник: 21497134, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"

Вид промислової діяльності: Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
Інша продукція галузі