Водозливи, шлюзи, шлюзні ворота, дебаркадери, доки стаціонарні, конструкції для морських та водних споруд інші, з металів чорних; конструкції інші та їх частини, з металів чорних

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ)

Виробник: 16305477, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВВАТС"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі