ОБЛАДНАННЯ Й АПАРАТИ ДЛЯ ФІЛЬТРУВАННЯ Й ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ТА ГАЗІВ (КРІМ ФІЛЬТРІВ ВСМОКТУВАЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ ДЛЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ)Виробник: 21634252, ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ДІАМАНТ-ВКФ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі