Водозливи, шлюзи, шлюзні ворота, дебаркадери, доки стаціонарні, конструкції для морських та водних споруд інші, з металів чорних; конструкції інші та їх частини, з металів чорнихВиробник: 05418038, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО РОЗРОБЦІ І ВИГОТОВЛЕННЮ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА "МЕХБУД"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі