МАШИНИ Й УСТАТКОВАННЯ ДРУКАРСЬКІ ІНШІ, КРІМ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ПОДІБНИХ ОФІСНИХВиробник: 00242909, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПОЛІГРАФМАШ"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі