ЧАСТИНИ ТА ДЕТАЛІ ПРИЛАДІВ, ІНСТРУМЕНТІВ ТА МАШИН, ЗАЗНАЧЕНИХ ЗА ПОЗИЦІЇЮ 26.51.66Виробник: 01431334, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Вид промислової діяльності: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Інша продукція галузі