Щити обліку єлектроенергії поверхові. Корпуси телекомунікаційного обладнання систем зв'язку.Виробник: 35524087, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МР"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі