Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків)Виробник: 05503326, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ"

Вид промислової діяльності: Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Інша продукція галузі