Авторизація користувача

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМЕНІ В.М.ШИМАНОВСЬКОГО"


Код ЄДРПОУ: 36861591
Скорочена назва: ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського»

Район: ДНІПРОВСЬКИЙ
Юридична адреса: Шимановського Віталія вулиця, 2/1
Фактична адреса: 02125, м. Київ, Шимановського Віталія вулиця, буд. 2/1

Телефон: (044) 543-93-87
Факс: (044) 543-97-69
Веб-сайт: http://urdisc.com.ua
E-mail: niipsk@webber.kiev.ua

Керівник: Генеральний директор Шимановський Олександр Віталійович
Тел.: (044) 543-93-87

Вчений секретар: Голоднов Олександр Іванович
Тел.: (044) 543-98-46

Головний бухгалтер: Кергет Володимир Павлович
Тел.: (044) 543-95-67

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
71.11 Діяльність у сфері архітектури
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.2 19 Дослідження та розробки в галузі архітектури та будівництва
I.2 19.23.01 Будiвельнi конструкції, будiвлi та споруди

Форма власності: Приватна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Товариство з обмеженою відповідальністю
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Самоврядні підприємства та організації

Рік заснування: 2010

Проектно-конструкторські розробки
Державні будівельні норми України.
ДБН В.2.6-198:
2014 «Сталеві конструкції. Норми проектуван-
ня»


2014 рік

Наведено правила розрахунку і конструювання металевих конструкцій для об’єктів будівництва
Національ-
ний стандарт України. ДСТУ Б.В.2.6-200:
2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до монтажу"


2014 рік

Наведено правила проведення монтажу металевих конструкцій для об’єктів будівництва
Національ-
ний стандарт України. ДСТУ Б.В.2.6-209:
2016 "Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій що експлуату-
ються"


2016 рік

Наведено порядок обстеження та параметри з оцінки технічного стану сталевих конструкцій будіівель та інженерних споруд
Нет данных для отображения