Авторизація користувача

ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ ІМ. В.П. КУХАРЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Код ЄДРПОУ: 03563790
Скорочена назва: ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України

Район: ДНІПРОВСЬКИЙ
Юридична адреса: Мурманська вулиця, 1
Фактична адреса: 02660, вул. Мурманська, 1, м. Київ

Телефон: (044) 558-53-88
Факс: (044) 573-25-52
Веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua
E-mail: users@bpci.kiev.ua

Керівник: Директор Інституту Вовк Андрій Іванович
Тел.: (044) 558-53-88

Вчений секретар: Попільніченко Сергій Валентинович
Тел.: (044) 559-52-09

Головний бухгалтер: Кот Алла Олександрівна
Тел.: (044) 573-25-75

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
85.42 Вища освіта
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 02 Дослідження та розробки в галузі хімічних наук
I.1 03 Дослідження та розробки в галузі біологічних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1987

Синтез потенційно біоактивних сполук і дослідження зв’язку між структурою і активністю. Хімічні моделі біологічних процесів, синтез і вивчення біологічних властивостей нових біорегуляторів для застосування в медицині і сільському господарстві. Розробка наукових основ синтезу і технологій одержання практично важливих продуктів і матеріалів з вуглеводневої сировини.
Олива моторна 10М-БІО для двохтактних двигунів.

2005 рік

На базі ріпакової й соняшникової олій, додаванням детергентно-диспергувальних додатків, розроблена аналогічна зарубіжним екологічно безпечна олива 10М-БІО, яка, за результатами випробувань на підприємствах м.Києва, відповідає світовим стандартам на оливи для двотактних бензинових двигунів.
Антикорозійне покриття "холодного" нанесення.

2002 рік

Екструдоване поліетиленове покриття відкриває якісно нові можливості антикорозійного захисту труб за енергозберігаючою технологією.
Сенсорний матеріал на базі електропровідного та промислового полімерів і система для реєстрації його сенсорного відгуку.

2004 рік

Розроблено матеріал і систему, які можуть бути використані на хімічних виробництвах, де використовується аміак або різні кислоти, для пошуку витоків цих речовин у навколишнє середовище.
Мастильні матеріали для військової техніки.

2008 рік

Розроблено поверхнево-активні речовини на базі відновлювальної сировини для виготовлення мастильних матеріалів, які можуть бути використані для автономного самодостатнього забезпечення військової техніки України ефективними мастильними матеріалами на заміну тим, які імпортувалися з РФ.
Вітчизняний препарат для лікування грибкових захворювань шкіри.

2005 рік

Освоєно виробництво, виготовлено і реалізовано понад 65000 туб розробленої Інститутом мазі „Теобон-дитіомікоцид” – ефективного і недорогого засобу для лікування грибкових захворювань.
Коагулянт-флокулянт “Сизол”

2005 рік

Створено новий високоефективний коагулянт-флокулянт “Сизол” для очищення питної води та побутово-промислових вод і кондиціювання осаду.
Протравник насіння – фунгіцид Сульфокарбатіон-К.

2006 рік

Створено перший (і єдиний) український пестицид Сульфокарбатіон-К (СКК) та комплексні протруйники насіння на його основі. 20 т. СКК використано для потруювання насіння зернових на площі біля 1000000 га.
Біодизельне паливо.

2012 рік

Розроблено технологію одержання біодизельного палива, яка ґрунтується на реакції переестерифікації ріпакової олії етанолом, тобто на використанні повністю біовідновлювальної і продукованої в Україні сировини.
Технологія комплексної переробки фільтрату твердих побутових відходів.

2002 рік

Розроблено високоефективну технологію комплексної переробки фільтрату полігону № 5 київського міського звалища в с. Підгірці. Ця технологія дозволяє організувати повну переробку проблемного стоку з одержанням очищеної до норм скиду води, з вирішенням проблеми концентрованого залишку і може бути застосована на інших подібних об’єктах.
Технологія зневоднення осадів стічних вод з використанням елементів технології GeoTube.

2012 рік

Розроблено технологію ефективного зневоднення мулів для їх наступної утилізації, що дозволить поліпшити екологічну ситуацію, яка склалась на Бортницькій станції аерації
Комплекс приладів для оцінювання екологічної безпеки транспортних палив.

2003 рік

Розроблено комплекс приладів для оцінювання екологічної безпеки транспортних палив, який поєднує вимір вмісту сірки та детонаційних властивостей палив. Розроблений комплекс дозволяє в 300 разів прискорити визначення октанових чисел та в 1000 разів зменшити витрати палива для вимірів. Комплекс дешевше за усі прилади такого класу, не потребує для експлуатації спеціального приміщення, обслуговується однією людиною.
Енергозберігаюча технологія очищення комунальних стоків з їх попередньою анаеробною обробкою методом метанового зброджування в психрофільних умовах.

2013 рік

Розроблено концепцію очищення, яка передбачає попередню анаеробну обробку стічних вод методом часткового метанового зброджування в психрофільних умовах, яка суміщена з переробкою надлишкового мулу очисних споруд. Означену концепцію було застосовано при виконанні реконструкції каналізаційно-очисних споруд м. Канева. Проведено реконструкцію каналізаційно-очисних споруд в м. Канів, що дозволило зменшити площу мулових майданчиків з 2,0 до 0,12 га.
Технологія "Кесон".

2005 рік

Створено технологію нанесення протизношувального покриття на циліндри автомобільних двигунів без їх демонтажу. Ця технологія дозволяє зменшити шкідливі викиди автотранспорту у атмосферу міст та підвищує повноту згоряння пального.
Спосіб утилізації відходів теплових електростанцій.

2010 рік

Розроблено спосіб утилізації відходів теплових електростанцій (на прикладі Трипільської ТЕС), який дозволяє за одну стадію одержати діоксид кремнію високої чистоти (99,99%).
Високочиста мікрокристалічна целюлоза та аморфний діоксид кремнію з рисової лузги.

2016 рік

Розроблено високоефективний спосіб переробки рослинних відходів на прикладі рисової лузги з одержанням високочистої мікрокристалічної целюлози та аморфного діоксиду кремнію з чистотою 99,999 %.
Технологія виробництва компонентів альтернативних палив – диметилового етеру та спиртів конверсією синтез-газу, отриманого з вугілля, твердих побутових відходів та відновлюваної сировини.

2013 рік

Розроблено технологію переробки відходів знешкодженням їх у розплаві суміші солей та лугів з утворенням синтез-газу та подальшого синтезу спиртів і диметилового етеру. Ця технологія дозволить реалізувати один із способів утилізації техногенних і твердих побутових відходів.
Спосіб переробки бурого вугілля.

2016 рік

Розроблено спосіб переробки бурого вугілля Олександрійського родовища (Україна), що дозволяє цілеспрямовано та селективно конвертувати його в аналог природного газу з отриманням широкої фракції вуглеводнів С5-С22. Розраховано матеріальні баланси процесів переробки газових фракцій надкритичної конверсії бурого вугілля для виробництва метану, метанолу, диметилового етеру та водню.
Спосіб одержання органомінеральних добрив на основі техногенних відходів

2018 рік

Створено комплексне фосфор-калій-кремнієвмісне органо-мінеральне добриво на основі осадів станцій аерації та зольних залишків різних відходів рослинного походження. Результати проведених досліджень підтверджують високу агрохімічну ефективність сумісного застосування зольного кремнію з низько розчинними фосфатами золи осадів станцій аерації в складі органо-мінерального добрива. Запропонований композит поліпшує азотно-фосфорне живлення рослин за рахунок суттєвого збільшення загальної адсорбуючої та робочої поглинальної поверхні коренів, їх поглинальної здатності та мобілізації важкодоступних ґрунтових фосфатів (винос рослинами фосфору збільшився на 40-57 % порівняно з контролем). Створений матеріал апробований у польових умовах при вирощуванні кукурудзи.
Антиобростаючі домішки до корабельних фарб на основі катіонних біоцидів

2019 рік

Створено нові антиобростаючі агенти для захисних лакофарбових покриттів на основі гідрофобних катіонних біоцидів. Перевагами цих сполук є широкий спектр біологічної активності проти бактерій, грибів, біоплівок і макроорганізмів біообростання, помірна екотоксичність і низька вартість. Набір катіонних біоцидів включає рідкі сполуки, розчинні в готових лакофарбових композиціях, і тверді сполуки, які можуть бути введені до складу фарби у вигляді пігментів на стадії її виготовлення.
Катіонні біоциди використано як модифікуючі домішки до промислової фарби ХС-413, яка призначена для антикорозійного захисту підводних металевих конструкцій. Проведено натурні випробування металевих субстратів, покритих модифікованою фарбою ХС-413, у прісній воді (р. Дніпро) впродовж 7 місяців.
Встановлено високу стійкість до біообростання захисних покриттів, які містили 5% біоцидних домішок. Зокрема, величина біомаси на поверхні модифікованих покриттів була в 90 разів меншою у порівнянні з контрольними субстратами.

Упаковка для захисту продуктів харчування

2019 рік

Створено плівки для застосування як їстівна упаковка для захисту продуктів від механічних ушкоджень, біологічного та хімічного впливу. Зберігають оптимальну вологість та захищають від черствіння. Плівки містять поживні речовини: пектин, ?-каротин, вітаміни групи В та U, бетаїн, клітковину, сорбенти. Всі зразки розчинні у воді при кімнатній температурі. За 10 – 15 хв. плівки розкладаються на окремі частинки, які потім розчиняються. На діаграмі наведено залежність температури початку деформації зразків від постійного навантаження. Межа міцності при цьому складає 10, 2.5 та 1.25 кг/см2 при температурах відповідно 40, 80 та 130 оС.
Виставка-презентація наукових досягнень на „Х Всеукраїнському фестивалі науки”.
19.05.2016 −
21.05.2016
УКРАЇНА (
Київ )


Планшети, буклети, натурні зразки.
Перша виставка "Зроблено в Києві" в рамках національного проекту серії виставкових заходів "Зроблено в Україні".
27.05.2016 −
27.05.2016
УКРАЇНА (
Київ )


Планшети, буклети, натурні зразки.
Виставка науково-технічних розробок НАН України у Верховній Раді України.
13.06.2016 −
15.06.2016
УКРАЇНА (
Київ )


Планшет, буклети, натурні зразки.
ІХ Міжнародна виставка LABCompLEX (ВЦ «КиївЕкспоПлаза»).
18.10.2016 −
20.10.2016
УКРАЇНА (
Київ )


Планшет, буклети, натурні зразки.
Науково-технічна виставка V Міжнародного Форуму «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства».
20.10.2016 −
21.10.2016
УКРАЇНА (
Київ )


Планшет, буклети, натурні зразки.
Виставка-форум інновацій і науково-технічних розробок НАН України (міжнародний виставковий центр).
22.11.2016 −
25.11.2016
УКРАЇНА (
Київ )


Планшет, буклети, натурні зразки.
Виставка-презентація наукових досягнень установ НАН України на „ХІ Всеукраїнському фестивалі науки”.
18.05.2017 −
20.05.2017
УКРАЇНА (
Київ )


Планшет, буклети, натурні зразки.
Х Міжнародна виставка «Високі технології НІ-ТЕСН»
17.10.2017 −
19.10.2017
УКРАЇНА (
Київ )


Планшет, буклети, натурні зразки.
Міжнародний форум «Innovation Market» та Китайсько-Українська наукова виставка технологій та інновацій (в рамках Форуму)
21.11.2017 −
24.11.2017
УКРАЇНА (
Київ )


Планшет, буклети, натурні зразки.
Виставка-презентація наукових досягнень установ НАН України на „ХІI Всеукраїнському фестивалі науки”.
16.05.2018 −
18.05.2018
УКРАЇНА (
Київ )


Представлення науково-технічних розробок ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України
Виставка-презентація промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві"
05.06.2018 −
05.06.2018
УКРАЇНА (
Київ )


Представлення науково-технічних розробок ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України
XI Міжнародна виставка "HI-TECH EXPO. Високі технології"
17.10.2018 −
19.10.2018
УКРАЇНА (
Київ )


Планшети, буклети, натурні зразки.
ІХ Міжнародна виставка обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості "PHARMATechExpo"
17.10.2018 −
19.10.2018
УКРАЇНА (
Київ )


Планшети, буклети, натурні зразки.
Міжнародний форум Innovation Market
21.11.2018 −
23.11.2018
УКРАЇНА (
Київ )


Планшети, буклети, натурні зразки.
Виставка-презентація наукових і науково-технічних досягнень установ НАН України, присвячена 100-річчю заснування НАН України
06.12.2018 −
06.12.2018
УКРАЇНА (
Київ )


Планшети, буклети, натурні зразки.
XIII Всеукраїнський фестиваль науки. Виставка-презентація наукових досягнень установ НАН України.
16.05.2019 −
16.05.2019
УКРАЇНА (
Київ )


Планшети, буклети, натурні зразки.
IV Міжнародний форум інновацій «Innovation market»
05.11.2019 −
07.11.2019
УКРАЇНА (
Київ )


Планшети, буклети, натурні зразки.