Версія для друку

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 05417087
Скорочена назва: ІМВ НАН України

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Заболотного Академіка вулиця, 154
Фактична адреса: 03680, м. Київ, Заболотного Академіка вулиця, буд. 154

Телефон: (044) 526-11-79 ; (044) 526-23-79
Факс: (044) 526-23-79
Веб-сайт: http://www.imv.kiev.ua
E-mail: Podgorsky@serv.imv.kiev.ua

Керівник: Директор Підгорський Валентин Степанович
Тел.: (044) 526-11-79

Вчений секретар: Андрієнко Олена Володимирівна
Тел.: (044) 526-23-89

Головний бухгалтер: Дорошенко Раїса Миколаївна
Тел.: (044) 526-90-06

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.2 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 03 Дослідження та розробки в галузі біологічних наук
I.1 03.00.06 Вірусологія
I.1 03.00.07 Мікробіологія
I.1 03.00.20 Біотехнологія

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1928

Дослідження в галузі систематики, фізіології, біохімії, генетики, та екології мікроорганізмів, біології і загальної вірусології. Інститут працює по таких основних напрямках: вивчення фундаментальних основ біологічної активності мікроорганізмів і вірусів з метою її регулювання; вивчення екології та систематики мікроорганізмів і вірусів, виявлення видів і штамів для розроблення біотехнологічних процесів. Фундаментальні дослідження вчених інституту стають основою нових біотехнологій для промисловості, охорони здоров'я, захисту навколишнього середовища, сільського та садово-паркового господарств.
Методичні рекомендації щодо діагностики та комплексного лікування хворих на папіломовірусну інфекцію шийки матки з використанням препаратів інтерферону та їх індукторів.

2007 рік

Запропонований комплексний метод лікування хворих із різними клінічними проявами папіломовірусної інфекції аногенітальної ділянки і різним ступенем тяжкості перебігу захворювання, який передбачає проведення індивідуального підходу з урахуванням клініко-патогенетичних особливостей і характеру мікробних асоціацій, та використання препаратів інтерферону або їх індукторів для корекції системи імунітету. Методичні рекомендації призначені для гінекологів, дерматологів, онкологів, інфекціоністів і клінічних імунологів. (Розроблено разом з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
“ІФА-АтВЕБ-стрип” (імуноферментна тест-система, діагностика in vitro)

2016 рік

Тест-система “ІФА-АтВЕБ-стрип” призначена для первинного аналізу сироватки та плазми крові людини на наявність антитіл (ІgG та IgM) до вірусу Епштейна-Барр (ВЕБ) методом імуноферментного аналізу. Базується на оригінальній запатентованій біотехнології отримання препарату білків ВЕБ. З використанням цього препарату, як специфічного антигену, розроблена ІФА тест-система, спрямована на визначення антитіл до ВЕБ. Лабораторні зразки цієї тест-системи широко апробовані та встановлено, що за основними показниками тест-система не поступається зарубіжним. Технологічні та технічні особливості розробки пов'язані з використанням досить складної та трудомісткої технології культури клітин, сучасних методів імунохімії, молекулярної біології, прийомів очистки білків та імуноглобулінів, їх мічення. Споживачами тест-системи будуть діагностичні лабораторії санітарно-епідеміологічної служби, інфекційних та терапевтичних клінік для дітей та дорослих, медичних закладів гематологічного, онкологічного профілю, особливо зважаючи на участь ВЕБ у розвитку карциноми шлунку, центрів трансплантології, мережі комерційних діагностичних лабораторій та закладів, що опікуються ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД.
Медико-біологічні дослідження

2015 рік

Проводимо дослідження : - на стерильність, токсичність, пірогенність медичних виробів і матеріалів; - проникнення мікроорганізмів через тканини, штучні текстильні вироби, засобів індивідуального захисту, робочого одягу та одягу спеціального призначення.
DIA-HIV-Ag/Ab (високочутлива тест-система 4-го покоління для одночасного виявлення антигена Р24 ВІЛ-1 і антитіл до ВІЛ- 1 і ВІЛ-2.)

2011 рік

Призначена для скринінгових і підтверджувальних досліджень сивороток і плазми крові людини на наявність антигена р24 ВІЛ - 1 і сумарних антитіл (IgG. IgM. IgA) до ВІЛ-1 і ВІЛ-2 методом імуноферментного аналізу. Тест-система характеризується високою чутдивістю та здатністю виявляти ВІЛ-інфекцію на більш ранніх етапах захворювання. Продемонструвала високу специфічність. По певним показникам перевищила аналоги провідних світових виробників. Відповідає сучасним міжнародним вимогам до даного виду продукції і може бути використана в маштабних програмах проведення скринінгу донорської крові і підтвердження результатів дослідження на ВІЛ. (Розроблено разом з ПАК НВК "Діапроф Мед")
Діагностичні імуноферментні тест-системи на гомеостаз (систему згортання крові)

2014 рік

1) DIA®- D-димер - Тест-системадлоя кількісного аналізу D-димеру 2) DIA®-Фібрин розчинний - Тест - система для кількісного аналізу розчинного фібрину. 3) DIA®- Фібриноген - Тест-система для кількісного аналізу розчинного фібриногену. 4) DIA®- гомеостаз- Тест-система для кількісного аналізу фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру. Показники згортання крові та прогноз перебігу постхірургічних втручань, при тромбозах глибоких вен та ін. (Розроблено разом з Інститутом біохімії НАН України та ПАТ НВК " Діапрофмед")
Гель "Церере" (для заживлення ран)

2014 рік

Галь застосовується для швидкого заживлення ран, зокрема ран після вогнепальних поранень, а також для трофічних виразок при діабетичній стопі.
Методичні рекомендації щодо діагностики, лікування та профілактики синдрому збільшеного тимусу у дітей раннього віку

2007 рік

Висвітлено поради з удосконалення методів лікування та вторинної профілактики обструктивного бронхіту у дітей раннього віку з синдромом збільшеного тимусу на основі вивчення особливостей їх організму щодо процесів інтерфероноутворення. (Розроблено разом з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. ШупикаМОЗ України, Закарпатською обласною дитячою клінікою лікарнею, м. Мукачево)
Лактокас, Пробіфіт (дієтичні добавки-імунобіотики)

2013 рік

Активізація імунної системи, підвищення резистенції організму до вірусних, грибкових та бактеріальних захворювань, зниження рівня холестирину в крові та нормалізація обмінних процесів при патогенних перебігах (ожиріння, діабет, атеросклероз).
Молекулярно-генетична діагностика пандемічних вірусів грипу H5N1 і H1N1

2013 рік

Дозволяє відрізнити пандемічні віруси від сезонних вірусів грипу. Чутливість і специфічність-стовідсоткова. (Розроблено разом з ПАТ НВК "ДіапрофМед").
Пінка "Церере" (заживлення опіків)

2014 рік

Препарат для швидкого заживлення ран після термічних опіків
Діагностичні тест-системи на герпес 2-го типу

2013 рік

Призначені для з'ясування перебігу інфекційного процесу, викликаного герпесом 1-го та 2-го типів. (Розроблено разом з ПАТ НВК "Діапрофмед")
Батумін (препарат антистафілококової дії)

1980 рік

Високоактивний антибіотик на основі нового природного сполучення батуміна. Має унікальний спектр антимікробної дії, низьку токсичність. Володіє унікальною вибірковою властивістю до всіх вивчених видів стафілококів. Знижує утворення біоплівок стафілококами і іншими таксономічними групами мікроорганізмів. Тобто має антиперсистентну дією по відношенню до патогенів. Розробленою лікарською формою є батумінова мазь для зовнішнього лікування стафілококової інфекції.
Гранульований мікробний препарат для отримання енергоносіїв з органічних відходів (ГМП)

2015 рік

ГМП - готовий до використання біотехнологічний продукт Області застосування: 1. Утилізація багатокомпонентних органічних відходів – харчових та агропромислових виробництв, кулінарних, побутових відходів. 2. Промислове виробництво енергоносія біоводню з подальшою трансформацією у теплову або електроенергію. 3. Підвищення ефективності виробництва біогазу (метану) 4. Вироблення сировини для паливних пелет з багатокомпонентних відходів. Інженерно-технологічні показники: - Тривалість циклу деструкції - 5-9 діб; - Показники деструкції – зменшення маси та об’єму відходів на 85-95%; - Кінцеві продукти: газова суміш Н2/СО2 з вмістом молекулярного водню 35-70%; 5-15% лігнін-целюлозних залишків (можливо використання як сировини для виготовлення паливних пелет); - Вихід Н2 - 30-190 літрів H2/кг відходів (у перерахунку на абсолютно суху масу субстрату); Орієнтовні розрахунки для утилізації 1 тони нативних мультикомпонентних органічних відходів Витрати (середні): технічна вода – 1,5 тони, сухий ГМП - 30 -50 кг Вихід цінних продуктів: 20-88 м3 молекулярного водню, 50-150 кг сировини для виготовлення паливних пелет. Стан розробки: - Наявна експериментальна технологічна лінія виробництва ГМП; - Демонстраційний прототип установки для утилізації відходів; - Партнери, що можуть розробити та виготовити обладнання для впровадження ГМП на промислових виробництвах Можливо виготовлення пробних партій препарату (10-20 кг) та тестування його ефективності щодо утилізації відходів конкретних підприємств та виробництв
Діастаф (діагностичний препарат)

1980 рік

Характеризується вибірковою дією щодо діагностування стафілококів. Представлений у формі дисків з антибіотиком. Їхнє використання дозволяє надійно і швидко диференціювати стафілококи за зоною затримки росту навколо диска від інших грампозитивних коків, нечутливих до препарату. Діастаф забезпечує експрес діагностику стафілококів у середовищах із змішаними культурами. Препарат призначений для виявлення стафілококів у клінічних, ветеринарних і науково-дослідних установах.
Аверком

2011 рік

Перший вітчизняний комплексний поліфункціональний препарат нематоцидної та фітостимулюючої дії. Застосування у рослинництві сприяє оздоровленню ґрунту від паразитичних фітонематод, підвищує врожайність, дозволяє отримувати продукцію, що відповідає екологічним вимогам. Аверком є екологічно безпечним препаратом , не чинить негативного впливу на мікроорганізми ґрунту, теплокровних тварин.
Азогран

2013 рік

Високоефективний гранульований комплексний бактеріальний препарат на основі селекціонованих штамів азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних бактерій, який покращує азотне, фосфорне живлення рослин, стимулює їх ріст, захищає рослини від фітопатогенних мікроорганізмів і фітофагів. Багаторічні дослідження ефективності препарату у комунальних підприємствах УЗН Солом'янського району, Святошинському лісопарковому господарстві та інших підприємствах Київзеленбуду свідчать про те, що цей препарат значно покращує ріст і розвиток газонної трави, багатьох видів квіткових і декоративних рослин, зокрема сіянців та саджанців сосни і ялини. Внесення препарату в кореневу зону троянд збільшувало на 25-46% утворення квітконосних пагонів.
Оцінка мікробіологічної стійкості будівельних матеріалів різного призначення

2017 рік

Випробувальна лабораторія грибостійкості та мікробіологічних досліджень технічних, медичних виробів і матеріалів (акредитована згідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 ) проводить дослідження: 1) фахівці лабораторії визначають стійкість нових будівельних матеріалів до впливу мікроскопічних грибів та бактерій за стандартними методиками - це дозволяє запобігти масовому випуску неякісної продукції та внести відповідні корективи в технологію виготовлення будівельних матеріалів; 2) фахівці проводять науково-дослідні роботи щодо встановлення причин виникнення біопошкоджень (наприклад, уражень мікроскопічними грибами, зокрема плісняви) та розробляють ефективні заходи протидії.
Біокорозія в комунальному господарстві та промисловості

2017 рік

Виконуємо науково-дослідні роботи : 1) прогнозування корозійнонебезпечних ділянок відведених під будівництво техногенних об'єктів ; 2) визначення чисельності корозійно небезпечних мікроорганізмів; 3) визначення потенційної корозійної активності грунтів; 4)мікробіологічна діагностика для виявлення та попередження біокорозії у закритому промисловому обладнанні, водогінних комунікаціях, трубопроводах, закритих системах нагріву води; 5) тестування на ефективність існуючих та нових інгібіторів біокорозії та розробка заходів щодо попередження виникнення осередків біокорозії; 6) випробування на біостійкість матералів та визначення біоцидності захисних полімерних покриттів (згідно ДСТУ 3999-2000)
Якість води

2017 рік

Проводимо мікробіологічний аналіз артезіанської, питної води
Немає даних для відображення