Версія для друку

ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В.М.ГЛУШКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Код ЄДРПОУ: 05417176
Скорочена назва: 44

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Глушкова Академіка проспект, 40
Фактична адреса: м. Київ, Глушкова Академіка проспект, буд. 40

Телефон: (044) 526-20-08
Факс: (044) 526-41-18
Веб-сайт: http://www.incyb.kiev.ua
E-mail: aik@public.icyb.kiev.ua

Керівник: Директор Сергієнко Іван Васильович
Тел.: (044) 526-20-08

Вчений секретар: Куляс Анатолій Іванович
Тел.: (044)526-41-78

Головний бухгалтер: Вєтрова Олька Миколаївна
Тел.: (044) 526-41-49

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 86.1 Діяльність лікарняних закладів
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 01 Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук
I.1 01.05 Інформатика та кібернетика
I.2 12.13.05 Елементи та пристрої обчислювальної технiки та систем керування
I.2 12.13.06 Автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології
I.2 12.13.13 Обчислювальнi машини, системи та мережi
II.2 29.03.02 Економіко-математичні методи та моделі

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1961

• розробка загальної теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання, оптимізації та штучного інтелекту; • розробка загальної теорії керування, методів та засобів побудови інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення; • створення загальної теорії обчислювальних машин та розробка перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та інформатики; • створення перспективних систем математичного забезпечення загального та прикладного призначення; • розробка нових інформаційних технологій та інтелектуальних систем; • вирішення фундаментальних та прикладних проблем інформатизації суспільства.
Розробка методів оцінки якості комунальних послуг та пристрою оцінки якості надання електричної енергії у споживача

2016 рік

Методи оцінки якості за скалярним показником та пристрій оцінки якості надання електроенергії у споживача
Розробка вимог до життєвого циклу інформаційно-аналітичних системи КМДА

2015 рік

Методичне забезпечення, що базується на міжнародних стандартах, метою якого є, зокрема суттєві вимоги до тендерних закупівель, забезпечення найвищої якості послуг пов'язаних з розробкою, впровадженням та підтримкою програмного забезпечення установ
Побудова системи електронної ідентифікації киян та гостей міста

2015 рік

Реалізація комплексу організаційних та технологічних заходів, у відповідності до чинного законодавства, направлених на модернізацію (реалізацію) повного життєвого циклу електронного діловодства (від створення юридично значущого електронного документа до довічного архівного зберігання), з метою оперування ВИКЛЮЧНО юридично значущими електронними документами в установах
Побудова системи управління юридично значущими електронними документами

2015 рік

Реалізація комплексу організаційних та технологічних заходів, у відповідності до чинного законодавства, направлених на модернізацію (реалізацію) повного життєвого циклу електронного діловодства (від створення юридично значущого електронного документа до довічного архівного зберігання), з метою оперування ВИКЛЮЧНО юридично значущими електронними документами в установах
Веб-портал публічних даних у машинозчитувальних форматах

2015 рік

Комплекс програмних продуктів та веб-орієнтованих систем метою якого є оперативна публікації в мережі Інтернет всієї публічної інформації установ в форматах, які може обробити комп'ютер БЕЗ залучення людини, з метою оперативного моніторингу та прозорості діяльності установ із сторони громадськості.
Автоматизована система комплексного екологічного моніторингу

2016 рік

Буде створена і впроваджена єдина регіональна автоматизована комп’ютерна мережа у складі якої будуть створені і впроваджені автоматизовані локальні комп’ютерні мережі на базі відповідних служб моніторингу: постів контролю за станом атмосферного повітря житлової зони; пунктів контролю за станом атмосферного повітря вздовж автомагістралей; регіонального центру оперативного моніторингу довкілля м.Києва тощо.
Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу, моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку Києва

2018 рік

ІАС моніторингу, яка складатиметься із підсистем: моніторингу макроекономічних процесів; підтримки процесу колективного прийняття рішень на основі групових експертних оцінок; моніторингу ЗМІ та Інтернету; прогнозування; автоматизації формування стенограм
Визначення оптимальної структури транспортних систем і пропускних здатностей транспортних мереж

2015 рік

Математичні моделі, алгоритми та програмні засоби розв’язання проблем знаходження оптимальної структури транспортних систем і пропускних здатностей транспортних мереж з метою мінімізації проблем функціонування
Міжгалузева геоінформаційна система для вдосконалення моніторингу та управління територіями Києва

2015 рік

Розподілена веб-орієнтовна інформаційна-аналітична система, яка дозволяє організувати облік та аналіз діяльності установ із використанням геопросторових даних
Система оптимізації маршрутів транспортних засобів з урахуванням запитів клієнтів

2015 рік

Програмна система для розв’язання задач побудови маршрутів для обслуговування множини клієнтів (магазинів, складів, виробництв) декількома транспортними засобами, які мають різні характеристики вантажопідйомності, із урахуванням наявних запитів на обсяг товарів та часових обмежень на обслуговування
Інтелектуальні комп’ютерні прилади сімейства «Флоратест» для експрес-діагностики стану зелених насаджень мегаполісу

2015 рік

Прилади сімейства "Флоратест" дозволяють в реальному часі в короткі терміни оцінити загальний стан рослини і, як результат, вплив на неї навколишнього середовища. Оснащення екологічних центрів такими приладами і системами на їх основі дозволить вчасно виявляти вплив стресових чинників природного і техногенного характеру на навколишнє середовище і, тим самим, вжити необхідні заходи по збереженню навколишнього середовища та захисту здоров'я населення.
Створення хмарної енергоефективної ІТ-інфраструктури

2015 рік

Створення “ліцензійно чистої”, відмовостійкої та ефективної ІТ- інфраструктури , із середнім витратами електроенергії на рівні 25 Вт/робоче місце (в 4 рази ефективніше)
Єдиний репозиторій програмного забезпечення київської громади

2015 рік

Веб-орієнтовна технологія, інтегрована в ІТ-інфраструктуру установ, з метою аудиту, обліку та моніторингу програмного забезпечення, що використовується. Зокрема для цілей впровадження кращих практик ITIL
Розумні світлофори для керування транспортними потоками мегаполіса

2016 рік

Розробка системи керування вуличними світлофорами в залежності від наявної дорожньої ситуації. Соціальний ефект від впровадження проекту полягає в зниженні інтенсивності дорожніх потоків на проблемних ділянках міста, зменшенні кількості аварій і, відповідно, жертв та постраждалих в таких аваріях, зниженні вмісту шкідливих вихлопних газів автомобілів у повітрі та покращенні транспортної інфраструктури мегаполісу.
Інформаційний комунікатор для сімейної та невідкладної медицини

2015 рік

Впровадження розробленого в Інституті кібернетики сімейства інтелектуальних медичних комунікаторів на базі портативних планшетних комп'ютерів для потреб невідкладної та сімейної медицини, зокрема, для хворих реанімаційних відділень з мовними обмеженнями для ефективного спілкування з медичним персоналом, для сімейних лікарів з метою встановлення достовірного діагнозу та надання першої невідкладної допомоги.
Система електронного голосування з паперовим підтвердженням результатів

2015 рік

Пропонується система електронного голосування з паперовим підтвердженням результатів для проведення виборів, референдумів, експрес-опитів населення. Система багаторазового використання, що забезпечує її швидку окупність. Потреба в пристроях для голосування становить близько 150 тис. шт., що забезпечить, в тому числі, створення нових робочих місць.
Розробка та впровадження портативних комп’ютеризованих засобів функціональної діагностики для визначення персоніфікованого рівня ризику серцево-судинних катастроф та профілактики

2015 рік

Створення портативного ЕКГ-фотометричного програмно-апаратного комплексу , який дозволяє реєструвати електрокардіограму в 6-ти чи 12-ти відведеннях (залежно від модифікації приладу) та пульсову хвилю (сфігмограму) по 2-х каналах. Програмне забезпечення комплексу буде дозволяти проводити інтерпретацію електрокардіограми та пульсової хвилі за допомогою найбільш сучасних алгоритмів аналізу (так звані методи 4-го покоління). Це дозволить суттєво підвищити діагностичну цінність обстеження. Зокрема, будуть реалізовані найбільш передові алгоритми оперативного визначення рівня ризику серцево-судинних катастроф у кожного обстеженого. Результати будуть надаватися в зрозумілій наочній формі
Немає даних для відображення