ТАЛІ ТА ПІДЙОМНИКИ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДЙОМУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)Виробник: 33885845, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІФТЕК-К"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі