ГАЗЕТИ, ЖУРНАЛИ ТА ВИДАННЯ ПЕРІОДИЧНІ, ЯКІ ВИХОДЯТЬ МЕНШЕ ЧОТИРЬОХ РАЗІВ НА ТИЖДЕНЬ, ВІДДРУКОВАНІ

періодичне видання, що виходить під постійною назвою і не рідше за один раз в місяць

Виробник: 31732119, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕКСПРЕСДРУК"

Вид промислової діяльності: Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Інша продукція галузі