УСТАТКОВАННЯ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ, ПРОМИСЛОВЕ

Холодильне устаткування

Виробник: 32555311, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІГО УКРАЇНА"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі