Конкурс «Кращий експортер року» title

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «КРАЩИЙ ЕКСПОРТЕР РОКУ»

у 2020 році

 

З метою підвищення конкурентоспроможності та розвитку експортних можливостей київських виробників, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент промисловості та розвитку підприємництва) за участю Київської торгово-промислової палати та Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва  проводить у 2020 році конкурс «Кращий експортер року», згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.08.2015 № 763 (далі – Конкурс).

Конкурс проводиться за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств за 2019 рік (далі – звітний період) і включатиме наступні номінації:

 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів» серед малих підприємств.
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів» серед середніх підприємств.
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів» серед великих підприємств.

 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів» серед малих підприємств.
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів» серед середніх підприємств.
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів» серед великих підприємств.

 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність» серед малих підприємств.
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність» серед середніх підприємств.
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність» серед великих підприємств.

 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції» серед малих підприємств.
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції» серед середніх підприємств.
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції» серед великих підприємств.

 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів» серед малих підприємств.
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів» серед середніх підприємств.
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів» серед великих підприємств.

 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції» серед малих підприємств.
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції» серед середніх підприємств.
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції» серед великих підприємств.

 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування» серед малих підприємств.
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування» серед середніх підприємств.
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування» серед великих підприємств.

 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» серед малих підприємств;
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» серед середніх підприємств;
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» серед великих підприємств.

 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво електричного устаткування» серед малих підприємств;
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво електричного устаткування» серед середніх підприємств;
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво електричного устаткування» серед великих підприємств.

 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво машин і устаткування» серед малих підприємств;
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво машин і устаткування» серед середніх підприємств;
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво машин і устаткування» серед великих підприємств.
 1. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво автотранспортних засобів» серед малих підприємств;
 2. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво автотранспортних засобів» серед середніх підприємств;
 3. Кращий експортер 2019 року в галузі «Виробництво автотранспортних засобів» серед великих підприємств.

 Підприємства, які бажають взяти участь у Конкурсі, повинні в термін до  08 грудня 2020 (включно) подати:

 • заявку на участь у конкурсі «Кращий експортер року» (подається у формі супровідного листа в довільній формі);
 • конкурсну картку (додається).

Матеріали надаються в паперовій формі за адресою: м. Київ, Київська торгово-промислова палата, вул. Б. Хмельницького, 55, м. Київ-54, 01054 та в електронній формі (скан-копії оригіналів документів) на адресу: belikov@kcci.org.ua.

Телефон для довідок: 482-04-40, 068 702 04 71.

Інформація, яка подається на Конкурс, повинна бути завірена підписом керівника та головного бухгалтера із зазначенням їхньої відповідальності за повноту і достовірність відомостей. Надання невірних або неточних даних є підставою для відхилення підприємства-учасника Конкурсу від участі.

Підприємства мають право надавати інші підтвердження досягнутого ними результату (копії дипломів з виставкових заходів, публікації в пресі, відгуки споживачів, тощо).

Оцінка підприємств, що беруть участь у Конкурсі, проводиться на підставі показників їхньої діяльності у звітному періоді за наступними критеріями:

Основні показники:

 • загальний обсяг експорту у фактичних цінах в тис. дол. США;
 • темп росту обсягів експорту в порівнянні з роком, що передує звітному, у відсотках;
 • обсяг експорту в розрахунку на одного працюючого в дол. США;
 • питома вага експорту у загальному обсязі реалізації у відсотках.

Додаткові показники:

 • наявність нагород міжнародних ярмарків і виставок експортної продукції, отриманих у звітному періоді;
 • географія експорту у звітному періоді;
 • наявність міжнародних сертифікатів якості та відповідності, отриманих у звітному періоді.

Конкурсна комісія, яка утворена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2018 № 461 Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 серпня 2015 року № 763 «Про проведення конкурсу «Кращий експортер року», визначає місця у Конкурсі згідно з переліком номінацій на підставі аналізу поданих підприємствами документів, проведеного Київською торгово-промисловою палатою. У кожній номінації визначається один переможець.

Для переможців Конкурсу у кожній номінації встановлюються наступні нагороди:

 • диплом «Кращий експортер року»;
 • знак «Кращий експортер року».

Нагороди вручаються конкурсною комісією публічно, після оголошення результатів конкурсу.

Переможці Конкурсу отримують право використання знаку «Кращий експортер року» для маркування продукції, а також у своїх рекламних та презентаційних матеріалах.

ІНШІ НОВИНИ
20-21 травня 2021 року у Варшаві відбудеться XIII Міжнародний форум
«Польсько-українські дні бізнесу»
24-25 березня 2021 року у м. Київ відбудеться щорічний Форум «Smart Building».
Навчально-дослідницький курс для школярів
Журнал «Охорона праці» 11 лютого проводить онлайн-семінар «Безпека в замкнених просторах».