Версія для друку

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 05416923
Скорочена назва: ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Гійома де Боплана вулиця, 11
Фактична адреса: 03680, м. Київ, Боженка вулиця, буд. 11

Телефон: (044) 200-47-79
Факс: 380445280486
Веб-сайт: http://paton.kiev.ua
E-mail: office@paton.kiev.ua

Керівник: Директор Патон Борис Євгенович
Тел.: (044) 287-31-83

Вчений секретар: Клочков Ілля Миколайович
Тел.: (044) 200-47-83

Головний бухгалтер: Мишинська Олена Олексіївна
Тел.: (044) 200-65-35

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 85.42 Вища освіта
71.20 Технічні випробування та дослідження
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.2 11 Дослідження та розробки в галузі металургії, обробки металів, виробництва машин та устаткування
I.2 11.03.06 Зварювання та споріднені технології

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1934

Проведення фундаментальних, прикладних і пошукових досліджень у галузі зварювання та споріднених технологій, обробка матеріалів, електрометалургії, нанесення покриттів та інженерії поверхні, біоінженерії, створення нових матеріалів, конструкцій, технологій, устаткування і приладів, підвищення надійності і довговічності зварних конструкцій, технічна діагностика технологій і обладнання для охорони навколишнього середовища, визначення та подовження ресурсу конструкцій (ресурсозбереження)
«Розробка конструкторської документації та виготовлення нагрівального інструменту інноваційної установки для зварювання нагрітим інструментом встик полімерних труб зовнішнім діаметром до 250 мм»

2015 рік

Розроблено комплект технічної конструкторської документації на складові установки для зварювання полімерних труб зовнішнім діаметром до 250 мм нагрітим інструментом встик за інноваційною технологією. Ця технологія передбачає відмову від традиційної підготовки торців труб перед зварюванням механічним різанням та використання теплового торцювання – тобто формування торців труб за рахунок їх оплавлення нагрітим інструментом.. В інноваційній установці реалізовано технологічна схема зварювання встик за схемою «фіксованого осадження» без контролю величини робочого тиску при осадженні труб. Також, замість традиційного гідравлічного приводу переміщення труб при зварюванні застосовано пневматичний привод. Виготовлено дослідний зразок нагрівального інструменту для зварювання встик полімерних труб зовнішнім діаметром до 250 мм за інноваційною технологією, проведені його технологічні випробування
«Відпрацювання процесів та засобів автоматизованого безконтактного контролю технічного стану гребенів колісних пар залізничних вагонів безпосередньо під час руху потягів та створення дослідного зразка імпортозамінюючого діагностичного обладнання для реалі

2015 рік

Створено технологію та дослідний зразок імпортозамінюючого обладнання для реалізації процесу автоматизованого безконтактного контролю технічного стану гребенів колісних пар залізничних вагонів. Обладнання призначене для сканування повного профілю бандажів коліс та оцінювання ступеню зношеності гребенів колісних пар вагонів безпосередньо під час проходження потяга через позицію контролю. Передбачено автоматичне збереження результатів сканування та формування відомостей контролю за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення віддаленого робочого місця оператора. Результати контролю призначені для прийняття рішень про необхідність проведення ремонту колісних пар чи виведення їх з експлуатації з метою забезпечення безпеки руху на залізницях. Підготовлено повний комплект робочої конструкторської документації на діагностичне обладнання. Заплановано впровадження отриманих науко-технічних результатів у вигляді постів автоматизованого контролю гребенів колісних пар на найбільш навантажених ділянках залізниць України.
«Відпрацювання процесів підготування неповоротних стиків трубопроводів АЕС діаметром (14-159) мм до автоматичного орбітального зварювання неплавким електродом та створення дослідних зразків імпортозамінюючого обладнання для реалізації цих процесів»

2014 рік

Було проведено дослідження з визначення технологічних залишкових напружень, а також залишкових напружень, які виникають в результаті зварювання труб діаметром 75 мм та товщиною 5 мм з нержавійочої титановмістної сталі аустенітного класу 12Х18Н10Т кільцевими швами, розроблено та створено пристрій для позиціонування електронного спекл-інтерферометра відносно поверхні труби. За допомогою спекл-інтерферометра вимірювались переміщення в площині в околі висвердлюваного отвору діаметром 1 мм на глибину 1 мм, який використовується для релаксації нарружень. На основі виміряних переміщень з використанням розробленої технології вираховувались величини залишкових напружень . Отримані залишкові технологічні напруження величиною: 70 МПа, 50 МПа. Залишкові зварні напруження досягають значних величин (близьких до ). Встановлено, що для зменшення максимальних значень залишкових напружень доцільно застосовувати підігрів зони з’єднання перед зварюванням. У результаті огляду існуючих рішень, пов'язаних з підготовкою та вимірювальним контролем стикових з'єднань трубопроводів АЕС, сформовано вихідні технічні вимоги до засобів автоматизованого контролю геометричних параметрів торців і стиків труб. Розроблено оптичні схеми одноканального та двоканального оптичних сенсорних блоків для підсистем контролю геометричних параметрів стиків і торців труб трубопроводів АЕС відповідно, а також алгоритми для обробки сигналів від сенсорних блоків підсистем контролю геометричних параметрів торців і стиків труб. Алгоритми базуються на застосуванні прямого і зворотного перетворень між об'єктом і його зображенням та функцій розпізнавання прямих ліній на бінарних зображеннях. Розроблено математичне забезпечення, оснащене засобами графічного інтерфейсу для візуального супроводу роботи підсистем. За результатами роботи створено експериментальну модель двоканальної безконтактної системи автоматизованого контролю геометричних параметрів фасок трубних заготовок товщиною від 7 до 30 мм.
«Розробка технології та обладнання автоматизованого лазерного зварювання для вироблення деталей теплообмінників корабельних двигунів»

2013 рік

В результаті виконання проекту було розроблено технологію автоматизованого лазерного зварювання деталей теплообмінників корабельних двигунів, які використовуються для охолодження забортною водою силових агрегатів морських суден, а також спроектовано і створено на підставі розробленої технології багатоцільовий технологічний лазерний зварювальний комплекс, який може бути впровадженим на підприємствах машинобудівної, авіакосмічної, суднобудівної або автомобілебудівної промисловості. Було винайдено новий спосіб лазерного зварювання, розроблено технологічний процес високошвидкісного лазерного зварювання тонколистових мідно-нікелевих сплавів. Створено лабораторний стенд для відпрацювання технологічних прийомів та технологічні пристрої, яки були необхідні для проведення технологічних досліджень із лазерного зварювання довгомірних та точкових швів на зразках із мідно-нікелевих сплавів малої товщини. Розроблено і створено випробувальний стенд для перевірки на міцність зварних з’єднань дослідних зразків виробів згідно технічним вимогам до них. За допомогою створеного обладнання було зварено дослідно-промислову партію деталей теплообмінників, яка була передана підприємству-інвестору ТОВ “Науково-технічне підприємство” АгроСофт”, м. Київ, та впроваджена на підприємстві ВАТ «Завод БУРЕВЕСТНИК» м. Гатчина, Ленінградська обл., РФ. Розроблено конструкторська документація, комплект електричних принципіальних схем. Подано заявка на корисну модель винаходу «Спосіб лазерного зварювання».
Створення дослідно-виробничого зразка інноваційної зварювальної установки для будівництва та реконструкції трубопроводів з пластмас

2016 рік

Вперше у світі розроблено інноваційну технологію зі зварювання полімерних труб при будівництві, реконструкції та ремонті трубопроводів з пластмас, яка передбачає відмову від технологічного етапу механічної підготовки торців полімерних труб (механічного торцювання), що суттєво спрощує процес зварювання, зменшує вплив людського фактору на процес зварювання і, відповідно, якість зварних швів та, разом із застосування пневматичних приводів замість традиційних гідравлічних, до 50% знижує собівартість і вагу, а, відповідно, покращує мобільність, устаткування. Інноваційна технологія, яка реалізується в експериментальному та дослідно-промисловому, який за ліцензійним договором буде впроваджено у 2017 року, зразках інноваційної установки, також дозволяє отримувати зварні шви без внутрішнього грату, що особливо важливо для вирішення сучасних проблем та реалізації відповідних задач, таких, наприклад, як будівництво, реконструкція та ремонт вакуумної каналізації. За результатами проведених випробувань із моделюванням можливих несприятливих умов, що виникають при зварюванні на будівельному майданчику, а саме забруднення широкого спектру (наприклад, грунт, мастило, лак тощо), механічні пошкодження і т.д., на експериментальному зразку інноваційної установки підтверджено високу ефективність інноваційної технології зварювання полімерних труб.
Немає даних для відображення