Версія для друку

ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 05417377
Скорочена назва: ІНМ ім. В.М. Бакуля НАНУ

Район: ПОДІЛЬСЬКИЙ
Юридична адреса: Автозаводська вулиця, 2
Фактична адреса: 04074, м. Київ, Автозаводська вулиця, буд. 2

Телефон: (044) 468-86-32
Факс: 044-468-86-32
Веб-сайт: http://ism.kiev.ua
E-mail: almaz@ism.kiev.ua

Керівник: в.о. директора Туркевич Володимир Зіновійович
Тел.: (044) 467-56-81

Вчений секретар: Гарбуз Тетяна Олексіївна
Тел.: 044-467-66-42

Головний бухгалтер: Пасічна Лідія Володимирівна
Тел.: (044) 430-35-25

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
23.91 Виробництво абразивних виробів
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 01 Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук
I.2 11.02.01 Матеріалознавство

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1961

Наукова діяльність інституту пов'язана з виконанням перспективних досліджень в галузі фізики, хімії надвисоких тисків і температур, механіки контактної взаємодії. Відкриваються нові можливості їх використання в машинобудуванні, будівництві, гірничій справі, електроніці, оптиці, медицині.
Відновлення зношуваних хрестовин карданного валу автобусів та трамваїв методом холодного пластичного деформування

2012 рік

Для використання у ремонтному виробництві авто і електротранспорту вітчизняного і зарубіжного виробництва. Технологія забезпечує відновлення зношених виробів без додаткових витрат металу. Розробка готова до впровадження. Можлива співпраця за госпдоговорами. Сфера використання – Машинобудування.
Виробництво біоцидного нанопродукту «Срібний щит-1000» за патентно-захищеними вітчизняними технологіями у кількості необхідній для забезпечення потреб антисептичної обробки тканин для індивідуальних пов‘язок першої допомоги та антивірусних масок з ділянко

2013 рік

Бізнес-план виробництва з продуктивністю 8 тон біоцидного нанопродукту на рік буде представлено. Необхідно додаткове фінансування в об‘ємі необхідному для сертифікації за європейськими протоколами нанопродуктів. Сфера використання - Медицина
Виробництво абразивних композитів з надтвердих матеріалів на полімерних зв’язках, згідних до само адаптації в зоні різання

2006 рік

Передбачається організувати гнучке виробництво високоточних абразивних інструментів з алмазів та кубічного нітриду бору на основі новітніх композиційних матеріалів, виготовлених з полімерів, здатних до «розумної» (smart) поведінки в робочій зоні. Такі інструменти здатні адаптуватися до змінних умов шліфування, що забезпечує підвищення продуктивності роботи та якості обробки. Мета проекту – підвищення якості виробів машинобудування та заміщення імпорту. Патент на корисну модель 23390 Україна, МПК В24D3/20. Опубліковано 25.05.2007. Бюл. № 7. Роки розробки: 2004-2006. Сфера використання – Машинобудування.
Виробництво змінних багатогранних непереточуваних пластин для ріжучого інструменту з полікристалів надтвердих матеріалів, кераміки, твердих сплавів в обсязі 10 тис. шт. на рік

2008 рік

Передбачається виробництво змінних непереточуваних різальних пластин із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору та алмазу, мінералокераміки, твердих сплавів для оснащення різального інструменту, який використовується для високопродуктивної обробки деталей з конструкційних, загартованих і важкооброблюваних сталей, сірих і високоміцних чавунів, жароміцних і нікелевих сплавів, направлених або напилених покриттів, виробів із твердих сплавів. Пластини виготовляються круглої форми діаметром 4,76-25,0 мм, а також у вигляді квадрату, ромбу, трикутнику та інших форм і розмірів за технічними умовами, розробленими на основі стандарту ISO 1832:2004. Це дозволить представити на ринок наукоємну та конкурентоспроможну вітчизняну продукцію для використання у машинобудівному, металургійному, транспортному та інших комплексах промисловості. Патент РФ 2082562; Патент Республіки Беларусь 7212; Деклараційний патент України 69800А; Патент України № 84729. Роки розробки: 2003-2008. Сфера використання – Машинобудування.
Виготовлення керамічних та титанових сферичних головок для оснащення ендопротезів кульового суглобу людини з використанням у клінічній практиці.

2013 рік

Технології призначенні для виготовлення сферичних головок для оснащення ендопротезів кульового суглобу вітчизняного виробництва. У якості матеріалу для головок можуть бути використано кераміку вітчизняного виробництва, а також чистий титан. Технологія дає змогу налагодити виробництво вітчизняних соціальних ендопротезів. Розробка готова до впровадження Можлива співпраця за госпдоговорами. Сфера використання - Медицина
Технологія обробки гірських порід алмазно-абразивним інструментом при виготовленні декоративно-художніх та будівельних (лицювальних) елементів фасадів, виробничо-технічних та інтрер‘єрних виробів з декоративних каменів

2012 рік

Технологія розробляється для виготовлення виробів декоративно-художнього, виробничо-технічного, будівельного (лицювальних і ін. виробів) та елементів інтер‘єрів із різних природних декоративних каменів і представляє собою систему технологічних операцій з різання, шліфування, свердлення та полірування каменя із урахуванням його фізико-механічних властивостей, хімічного складу, мінералогічних властивостей з метою зменшення трудомісткості та енергоємності обробки. Технологічний процес містить рекомендації для застосування технологічного обладнання, а також режимів обробки при реалізації основних технологічних операцій каменеобробки та видів алмазно-абразивного інструменту і параметрів робочого шару. Роки розробки: 2012 Сфера використання - Будівництво
Високопродуктивний імпортозаміщуючий прецизійний алмазний правлячий інструмент для потреб машино будівництва

2015 рік

Для гарантованого отримання високопрецизійних виробів підприємств машинобудівного, енергетичного, транспортного та інших типів. Розробка готова до впровадження. Інвестиції потрібні у вигляді прецизійного обладнання та прецизійних вимірювальних пристроїв. Сфера використання – Машинобудування.
Виробництво нанодобавки для інтер‘єрної бактерицидної ECO фарби MATRIX ECO NANO SILVER водорозчинної, що відповідає DIN EN ISO 13300 class-1

2014 рік

Ефективно видаляє широкий спектр патогенних бактерій пофарбованих поверхонь. Бізнес-план виробництва з продуктивністю 6 тон концентрованих біоцид них добавок на рік, здатних модифікувати 60 тон фарби буде представлено. Необхідне додаткове фінансування в об’ємі необхідному для сертифікації за європейськими протоколами нанопродуктів. Сфера використання - Медицина
Високотехнологічні системи питної водопідготовки

2011 рік

Обладнання по питної водопідготовці серії «НІАГАРА®» — це сучасний високоефективний та багатофункціональний комплекс, який здатний повністю знезаражувати та очищати воду від надлишкового заліза, мангану, солів важких металів, фенолів, хлорорганіки, сірководню, азотовмісних сполук, СПАР, нафтопродуктів, поліпшувати органолептичні показники води тощо. Із великої кількості існуючих технологій найбільш ефективною і екологічно безпечною є технологія озонування, яка не використовує жодних хімічних реагентів. Ця технологія глибоко і ефективно очищую й знезаражує воду, при цьому зберігає в ній усі корисні і біологічно важливі для людини мінерали й мікроелементи (калій, кальцій, магній, йод, бром тощо). Якість питної води відповідає високим санітарно-біологічним нормам СанПіН до питної води й регламентів ДСТУ 4808.2007. Додаток В. Така вода має джерельний смак, який недосяжний при використанні інших методів. В процесі обробки вода проходить етапи магнітної обробки, іонного сріблення і фільтрування. По закінченню процесу не виникають проміжні токсичні й канцерогенні сполуки. Ступінь готовності проекту до впровадження. Розроблено технологію та широкий модельний ряд установок (8 одиниць) по озонуванню води зі стабілізацією бактеріальної ситуації іонним сріблом і автоматизованою системою керування процесом. Результати досліджень і ефективність технології верифіковані в Академії медичних наук та закладах Міністерства охорони здоров’я України. Розроблено і затверджені ТУ У 31.6-30373644-001:2011. Продукція сертифікована в УкрСЕПРО. Технологія озонної питної водопідготовки готова для початку серійного виробництва. Впровадження водоочисних систем серії «НІАГАРА®» має великий моральний і економічний ефект. Наявність у житлових і офісних будівлях високотехнологічних інженерних систем з водопідготовки має підтримати високі санітарно-гігієнічні стандарти (чиста питна вода в кранах), що забезпечить авансову ліквідність житла й офісних приміщень, а також загальне здоров'я нації. Останній фактор неодмінно має позитивно відбитися на економіці країни. Сфера використання - Екологія Роки розробки: 1997-2011
Енергоефективні електричні електродні системи локального опалення

2011 рік

Економічна доцільність понукає господарюючі суб’єкти відмовлятися від центрального теплопостачання на користь індивідуального. Система локального опалення дозволяє: — регулювати температуру в приміщенні по бажанню Споживача, виходячи з індивідуальної уяви про комфорт та економічність; — автоматично підтримувати в приміщенні задану температуру; — інтегрувати електродні нагрівачі в систему «розумний дім»; — знижувати температуру в приміщенні при відсутності там людей на протязі тривалого часу; — надавати Споживачеві змогу персонально приймати рішення щодо початку й завершення опалювального сезону. Електродний нагрівач не є постійно працюючим приладом. Його функція полягає в автоматичній підтримці заданого рівня температури за рахунок компенсації тепловтрат. Тому, кількість спожитої електроенергії перебуває в прямої залежності від тепловтрат приміщення. У випадку установки електродного теплопункту колективного користування (на поверх, стояк під'їзду, окремий будинок тощо), початкові капітальні витрати та витрати на обслуговування установки можуть скоротитися пропорційно кількості суміжних користувачів. Електродні нагрівачі перебувають в одній ціновій ніші з аналогічними по потужності іншими електричними нагрівачами. Їхня перевага полягає в технічних і експлуатаційних характеристиках, а саме: — висока експлуатаційна надійність (процес нагрівання заснований на іонній провідності води і відбувається за рахунок безпосереднього протікання електричного струму через теплоносій); — «м'яка» пускова характеристика (відсутність сплесків пускового струму); — відсутні проникнення зворотних паразитних гармонік в електричну мережу, які можуть приводити до збою в роботі або виходу з ладу інших електроспоживачів; — автоматичний плавний вихід на повну потужність; — повна пожежобезпечність при розгерметизації системи (при витоку теплоносія система нагрівання автоматично припиняє роботу); — значна економія споживаної електроенергії (до 32 %) за рахунок прямого нагрівання теплоносія та програмного керування; — строк експлуатації електродних нагрівачів визначається тільки електрохімічною корозією металу і становить не менш 20 років; — можливість використання в якості допоміжного джерела тепла в суміщених системах опалення; — можливість створення локальної системи опалення; — висока точність контролю та підтримки заданої температури; — високий коефіцієнт перетворення енергії (близький до 1). Багаторічний досвід експлуатації електродних нагрівачів показав, що при температурі зовнішнього повітря до -15 оС для підтримки внутрішньої температури на рівні +20?21 оС установка працює 5?7 годин на добу. Ступінь готовності проекту до впровадження. Розроблені конструкції однофазних та трьохфазних електродних нагрівачів. Розроблений широкий модельний ряд конструкцій котельних та теплопунктів (38 одиниць) на базі електродних нагрівачів з теплообмінниками та автоматичною системою керування. Ефективність і технічні параметри нагрівачів верифіковані. Розроблено конструкторську документацію із власним децимальним кодом. Розроблені технічні умови ТУ У 29.7–37639343-001:2011. Продукція сертифікована в УкрСЕПРО. Наявність у житлових і офісних будовах високотехнологічних інженерних конструкцій з функціями підтримки санітарно-гігієнічних стандартів високого рівня (комфортне тепло) забезпечить авансову ліквідність житла та офісних приміщень, а також загальне здоров'я населення. Останній фактор має неодмінно позитивно відбитися на економіці країни. Сфера використання - Енергетика Роки розробки: 1996-2011
Технології очищення повітря від органічних та неорганічних забруднень, дезінфекції та дезодорації

2011 рік

Електростатичні та озонні технології «NEWTEC fresh breeze» є сучасним та високоефективним способом очищення повітря від органічних та неорганічних забруднень, його дезінфекції та дезодорації. Основною перевагою технологій є їхня безпрецедентна ефективність, повна екологічна чистота і універсальність, а також відсутність хімічних реагентів, малостадійність процесу та компактність обладнання. Технології «NEWTEC fresh breeze» пройшли багаторазові польові випробування на технологічних спорудах Бортницької станції аерації (м. Київ) під наглядом Інституту гігієни й медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. Відповідно звітам Інституту № 20/6289 від 16.11.07. та 20/5633 від 02.11.2011., ефективність придушення шкідливих викидів в атмосферу сірководню, аміаку, метилмеркаптану і метану сягає 98?100 %. Застосування даної технології озонування на промислових підприємствах, в медичних закладах, на об’єктах ЖКГ тощо дозволить різко знизити ризики бактерицидного зараження населення та місцевості і попередити спалахи вірусних захворювань. Сфера використання - Екологія Роки розробки: 2005-2011
Очищення стічних побутових та промислових вод будь-якої виду та ступеня забруднення

2012 рік

Інтенсивне виснаження резервів чистої прісної води обумовлено наростаючим забрудненням водних джерел промисловими й побутовими стоками, а також їхнім прогресуючим засоленням. У зв'язку із цим виникає важлива проблема попередження надходження шкідливих речовин і солей у природні водойми й водостоки. Проблема ця пов'язана із глобальною проблемою охорони навколишнього середовища й вимагає негайного й ефективного рішення. У противному випадку чисту прісну воду можна буде віднести до розряду природних ресурсів, що висікаються. Проаналізувавши основні види забруднення води, класичні і сучасні методи її очищення та апробувавши їх на практиці, були розроблені ефективні алгоритми управління якістю води. Пріоритетними науковими напрямками при розробці технологій були фізичні, безреагентні способи впливу на забруднену воду, які мінімізують імовірність синтезу нових сполук і не збільшують кількість опадів, які виникають. Основними критеріями, що впливали на процеси наукових досліджень і проектування, були: — забезпечення ефекту синергізму при роботі устаткування; — енергетична економічність і глибина очищення води; — невимогливість до вихідних параметрів води; — проточний режим очищення; — компактність і автономність роботи устаткування; — низькі експлуатаційні витрати. Розроблені концептуальні установки мають модульну конструкцію. Це дозволяє створювати комплекси обладнання будь-якої потужності та уніфікувати модельний ряд устаткування, що сприяє зниженню собівартості виробів. Для експериментальної перевірки технологій на практиці до рівня норм СанПіН до питної води були очищені: — морська вода Азовського моря; — стічні води гальванічного виробництва машинобудівного заводу: ступінь очистки електроліту від іонів важких металів (іони Cu, Cr+6, Al, Zn, Cd, Fe, Ni, Pb, Sn) склала 99,9 %; — каналізаційні стоки центрального колектору м. Києва були знезаражені в проточному режимі від рівня наявності кишкової палички 24?1011 бактерій/літр практично до 0, тобто в 2 трлн. 400 млрд. разів; — стічні води тютюнової фабрики компанії «Imperial Tobacco Production Ukraine» (Англія, Німеччина) — концентрація шкідливих речовин знижена в 5?150 разів; — концентрат підземного фільтрату міського полігону № 5 твердих побутових відходів до рівня норм до стічних вод для скидання в каналізацію; — кислотні стоки (суміш азотної, сірчаної та соляної кислот з іонами 10 важких металів) дільниці збагачення продуктів синтезу алмазів (ІНМ ім. В.М.Бакуля НАНУ, ДП « Алкон-Діамант», м. Київ); — підземні шахтні води Донбасу – до рівня особливо чистої води для високотехнологічних виробництв; — рідкі радіоактивні відходи — модельні розчини радіоактивних вод були повністю очищені від іонів стронцію і цезію; — гальванічні стоки заводу «Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв). Для вибору технології очищення стічних вод визначається природа і ступінь їхнього забруднення, а також необхідна глибина очищення. Для кожного виду забруднень рекомендовані певні, найбільш технічно та економічно ефективні технології. Сфера використання - Екологія Роки розробки: 1992-2002
Впровадження високоефективних інструментів для дорожніх машин і будівельних інструментів, які використовуються на будівництві і ремонті доріг в місті Києві

2013 рік

Розроблено високоефективні твердосплавні та алмазні інструменти різноманітних конструкцій, які можуть успішно використовуватися в будівельній індустрії. Такі інструменти цілком здатні замінити подібні зразки в таких машинах закордонного виробництва як «WIRTGEN», «BOBKET», «KATAPILLER», «XILTI» та інших які задіяні на будівництві і ремонті доріг, а також Метрополітену. Роки розробки: 2005-2013 Сфера використання - Будівництво
Багатоцільова добавка-модифікатор асфальтобетонних сумішей для будівництва доріг

2014 рік

Розроблена добавка вводиться в бітум та забезпечує зменшення витрат природного газу на приготування сумішей, а також зниження температури укладки дорожнього покриття при підвищенні витривалості асфальтобетону до кліматичних факторів та механічних навантажень. Добавка нетоксична. Її використання забезпечить заміщення імпорту та економію енергії. Продукт перевірений в лабораторних умовах. Основні затрати, необхідні для широкого просування добавки, пов‘язані з сертифікацією продукту. Розробка готова на 65 %. Необхідні інвестиції 500 000 грн. для створення дослідно-промислової установки. Сфера використання - Будівництво
Створення інфраструктури серійного виробництва шліфувальних, відрізних інструментів та свердл на металічних зв‘язках для високопродуктивної обробки будівельних матеріалів.

2014 рік

Пропонується налагодження серійного випуску широкої номенклатури шліфувальних інструментів з надтвердих матеріалів, конкурентоспроможних з кращими світовими аналогами, що забезпечить високу продуктивність обробки будівельних матеріалів, економію ресурсів та незалежність від зарубіжних постачальників. Розробка готова на 90 %. Необхідні інвестиції 300 000 $. Сфера використання - Будівництво
Виставка-презентація київських виробників "Зроблено в Києві"
27.05.2016 −
27.05.2016
УКРАЇНА (
київ )


Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля взяв участь у виставці-презентації київських виробників "Зроблено в Києві" у приміщенні Торгово-промислової палати України.
Виставка-презентація київських виробників "Зроблено в Києві"
27.05.2016 −
27.05.2016
УКРАЇНА (
київ )


Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля взяв участь у виставці-презентації київських виробників "Зроблено в Києві" у приміщенні Торгово-промислової палати України.
виставці-презентації київських виробників "Зроблено в Києві"
27.05.2016 −
27.05.2016
УКРАЇНА (
київ )


Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля взяв участь у виставці-презентації київських виробників "Зроблено в Києві" у приміщенні Торгово-промислової палати України.