Версія для друку

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 05417503
Скорочена назва: ІПММС НАНУ

Район: ПОДІЛЬСЬКИЙ
Юридична адреса: Глушкова Академіка проспект, 42
Фактична адреса: 03187, м. Київ, Глушкова Академіка вулиця, буд. 42

Телефон: (044) 526-24-97
Факс: (044)526-64-57
Веб-сайт: http://www.immsp.kiev.ua
E-mail: ipmms@immsp.kiev.ua

Керівник: Директор Морозов Анатолій Олексійович
Тел.: (044) 526-24-97

Вчений секретар: Ієвлєв Микола Георгійович
Тел.: (044)526-55-03

Головний бухгалтер: Башинська Тетяна Володимирівна
Тел.: (044) 526-40-96

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика
I.1 01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
I.1 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
I.2 10.01.02 Стандартизація та сертифікація
I.2 12 Дослідження та розробки в галузі приладобудування та електроніки

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1992

• теорія та прикладні методи створення інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень, у тому числі ситуаційних центрів в сфері державного управління; • розробка методів математичного моделювання для вивчення й прогнозування гідрометеорологічних явищ, регіональних кліматичних змін, забруднення навколишнього природного середовища, динаміки екосистем та створення на їх основі комп’ютерних систем прогнозування й підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки та раціонального природокористування; • дослідження, розробка і впровадження інформаційних, комунікаційних технологій, нейротехнологій у створення різноманітних систем обробки інформації, включаючи системи автоматизації управління обладнанням та технологічними процесами, системи медичної інформатики, системи штучного інтелекту, системи комп’ютерної алгебри; • дослідження фізичних явищ, розробка нових класів фізико-математичних моделей і створення на їх основі складних систем, у тому числі гарантоздатних (відмовостійких, надійних, безпечних, живучих) комп’ютерних систем та енергоефективних приладів і систем, розробка методів управління безпекою.
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення