Версія для друку

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 03771755
Скорочена назва: ІПРІ НАН України

Район: ДНІПРОВСЬКИЙ
Юридична адреса: Шпака Миколи вулиця, 2
Фактична адреса: 03113, м. Київ, Шпака вулиця, буд. 2

Телефон: (044) 456-83-89
Факс: (044) 456-33-18
Веб-сайт: http://www.ipri.kiev.ua
E-mail: ipri@ipri.kiev.ua

Керівник: Директор інституту Петров Вячеслав Васильович
Тел.: (044) 456-83-89

Вчений секретар: Шанойло Семен Михайлович
Тел.: (044) 454-21-57

Головний бухгалтер: Седун Оксана Василівна
Тел.: (044) 454-21-35

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
58.14 Видання журналів і періодичних видань
62.01 Комп'ютерне програмування
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.2 12 Дослідження та розробки в галузі приладобудування та електроніки
I.2 12.13 Обчислювальна техніка та автоматизація

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1987

Фізичні основи, принципи, методи та системи оптичної реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації. Теоретичні основи і прикладні методи створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах, створення експертних систем підтримки прийняття рішень. Розробка методів створення системи комп’ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань, систем масового розповсюдження комп’ютерної інформації. Створення систем відтворення звуку та зображень з раритетних носіїв інформації, систем реєстрації інформації неруйнуючими та томографічними методами.
Технологія індукційного закріплення мікропризмових катафотів на автошляхах без пошкодження дорожнього покриття

2013 рік

Під час монтажу здійснюється локальне нагрівання частини корпусу світлоповертача в місці поверхні зварювання, розплавлення термопластичного матеріалу, одночасне локальне нагрівання поверхні дорожнього покриття, наприклад асфальту, при цьому відбувається зварювання корпусу світлоповертача з дорожнім покриттям. Технологія забезпечує надійне закріплення та незмінність просторової орієнтації світлоповертачів, зокрема вставок дорожніх розмічувальних, під час руху автотранспорту та в процесі механічного очищення автошляхів.
Система оцінки персоналу за об’єктивними критеріями «Нагляд»

2014 рік

Програмна система призначена для оцінювання якості індивідуальної роботи персоналу у рамках організації (установи). Оцінювання проводиться за ієрархією критеріїв, побудованою експертами, компетентними у даній предметній області. Система «Нагляд» дозволяє враховувати особливості, властиві певному виду діяльності й може застосовуватись в організаціях різних рівнів у різних галузях, а також для оцінки роботи структурних підрозділів цих установ.
Система підтримки прийняття стратегічних рішень «Солон»

2014 рік

Програмна система призначена для підтримки рішень при плануванні великих комплексних довготермінових цільових програм, зокрема для побудови стратегічних планів у різних сферах діяльності. Система дає можливість оцінювати та обирати різні політичні, соціальні, економічні та інші заходи (варіанти рішень) в залежності від їхнього впливу на досягнення головної та проміжних цілей програми. Система «Солон» також дозволяє оптимально розподіляти наявні ресурси та планувати проведення заходів. У ході оцінювання враховуються численні складні взаємозв’язки факторів, які впливають на досягнення цілі, сформульованої особою, що приймає рішення.
Немає даних для відображення