Версія для друку

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ М.П. ШУЛЬГІНА"
Код ЄДРПОУ: 03450778
Скорочена назва: ДП "ДерждорНДІ"

Район: ДНІПРОВСЬКИЙ
Юридична адреса: Перемоги проспект, 57
Фактична адреса: 03113, м. Київ, Перемоги проспект, буд. 57

Телефон: (044) 201-08-79
Факс: (044) 456-34-15
Веб-сайт: http://WWW.dorndi.org.ua
E-mail: dornauka@dorndi.org.ua

Керівник: в.о. директора Безуглий Артем Олександрович
Тел.: (044) 201-08-79

Вчений секретар: Стасюк Богдан Олександрович
Тел.: (044) 201-08-48

Головний бухгалтер: Грицай Наталія Сергіївна
Тел.: (044) 456-55-44

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
62.01 Комп'ютерне програмування
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.2 18.22.11 Автомобiльнi шляхи та аеродроми
I.2 19 Дослідження та розробки в галузі архітектури та будівництва

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Державне агентство автомобільних доріг України

Рік заснування: 1926

Розробка нових матеріалів, технологій (у т.ч. з використанням побічних продуктів промисловості та відходів), довговічних конструкцій для будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд на них Здійснення науково-технічного супроводу при проектуванні, будівництві та ремонті дорожніх об’єктів Проведення аналізу аварійності (визначення ділянок (місць) концентрації ДТП, щоквартальний моніторинг ДТП, оцінка рівня безпеки тощо) і розробка заходів з підвищення безпеки дорожнього руху Технічна діагностика та паспортизація автомобільних доріг і транспортних споруд, наповнення бази даних Аналітично-експертної системи управління мостами (АЕСУМ) Випробування, виконання незалежних експертиз та сертифікація дорожньої продукції (у т.ч. дослідження функціональної довговічності дорожньої розмітки) та атестація виробництва (дорожнього обладнання) Розробка державних галузевих нормативних та технологічних документів у дорожній галузі Проведення економічних досліджень та розроблення головних принципів і правил визначення вартості дорожніх робіт Розробка та експертиза кошторисних нормативів та надання консультацій щодо їх застосування, а також розробка індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм на всі види дорожніх робіт Централізований моніторинг цін на матеріали, які необхідні для виконання дорожніх робіт Розрахунок усереднених показників вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів Розрахунок укрупнених кошторисних цін або нормативів на всі види дорожніх робіт Підвищення рівня кваліфікації спеціалістів дорожньої галузі (організація і проведення курсів, семінарів, конференцій, виставок, вебінарів тощо) Розробка заходів з охорони навколишнього середовища
вдосконалення нормативної бази для випуску бітумних в'яжучих з високими фызико-механычними характеристиками та довговічністю

2014 рік

Розробити ДСТУ-Н на на приготування та застосування бітумів модифікованих адгезійними добавками. Розробити ДСТУ Н на приготування та застосування бітумів, модифікованих полімерами. Переглянути ДСТУ на емульсії бітумні дорожні. Переглянути ДСТУ на бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Розробити методичні рекомендації по визначенню групового хімічного складу бітумів. Розробити ДСТУ -Н на приготування та застосування бітумів, модифікованих структуруючими добавками на основі природних та синтетичних восків.
Провести моніторинг, аналіз та дослідження цін на основні дорожньо-будівельні матеріали

2013 рік

Забезпечити автоматичне оновлення банку цін шляхом проведення щомісяця моніторингу цін на дорожньо-будівельні матеріали, необхідні для виконання дорожніх робіт. Моніторинг цін провести в розрізі по регіонам та по матеріалам з наданням пропозицій щодо їх рівня.
Виконати аналіз нормативно-технічних документів з безпеки дорожнього руху та підготувати пропозиції щодо їх розвитку, удосконалення та приведення їх положень у відповідність до чинного законодавства і сучасних вимог дорожнього руху

2013 рік

Виконати аналіз сучасних галузевих нормативних документів та норм з безпеки дорожнього руху. Встановити нові, прогресивні положення відповідно до чинного законодавства, чинних регламентів, які відповідають сучасним вимогам безпеки дорожнього руху
Дослідити сучасні дорожньо-будівельні матеріали для влаштування асфальтобетонного покриття та розробити рекомендації з ефективного їх використання в конструкціях дорожнього одягу

2014 рік

Провести дослідження ефективного використання в нижніх та верхніх шарах дорожніх покриттів асфальтобетонів різних типів та марок, асфальтобетонів на полімебітумних в'яжучих, ЩМА, дисперсноармованих асфальтобетонів та розробити рекомендації по конструюванню дорожніх покриттів.
Провести дослідження та розробити документи щодо вимірювання показників освітлення та розрахунку енергоефективнсоті джерел світла для освітлення автомобільних доріг загального користування

2014 рік

Провести дослідження освітлення автомобільних доріг в залежності від категорії, інтенсивності руху та типу джерела світла. За результатами аналізу літературних джерел та проведених вимірювань оцінити ефективність джерел світла та розробити СОУ на метод вимірювання яскравості та освітленості дорожнього покриття та методичні вказівки щодо розрахунку енергоефективності джерел світла для освітлення автомобільних доріг
Немає даних для відображення