Версія для друку

ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 05417101
Скорочена назва: ІМБГ НАНУ

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Заболотного Академіка вулиця, 150
Фактична адреса: вул. Академіка Заболотного 150, м. Київ, 03680, Україна

Телефон: (044) 526-11-69
Факс: (044) 526-07-59
Веб-сайт: http://www.imbg.org.ua/
E-mail: inform@imbg.org.ua

Керівник: директор Єльська Ганна Валентинівна
Тел.: (044) 526-11-69

Вчений секретар: Міщук Яніна Ромуальдівна
Тел.: (044) 526-11-29

Головний бухгалтер: Павленко Наталія Василівна
Тел.: (044) 526-07-79

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.2 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 03 Дослідження та розробки в галузі біологічних наук
I.1 03.00 Біологічні науки

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1973

Згідно Постанови Президії НАН України №245 від 07.09.2011 затверджено основні напрями наукових досліджень Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, а саме: -структурна та функціональна геноміка; -протеоміка та білкова інженерія; -молекулярні та клітинні біотехнології; -біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.
Молекули здоров'я, добробуту і краси

2014 рік

Препарати з протипухлинною, противірусною та імуномодулюючою дією: ізатізон та амітозин
Тест-система прогностичної оцінки пухлин нирок і товстої кишки

2014 рік

Тест-система дає можливість провести оцінку пухлин нирок і товстої кишки на основі молекулярно-генетичних маркерів
Тест-система для ДНК-діагностики Ph-асоційованих хронічної мієлоїдної лейкемії та гострого лімфобластного лейкозу

2014 рік

Тест-система (набір ферментів та реактивів) дозволяє проводити діагностику наявності bcr/abl-гену у хворих з підозрою на ХМЛ та ГЛЛ
Тест-система для експрес-аналізу спектра стійкості до антибіотиків у мікроорганізмів

2014 рік

Тест-система дозволяє провести експрес-аналіз спектру стійкості до антибіотиків у мікроорганізмів-чинників ранніх інфекційних ускладнень в ортопедії та травматології
Тест-системи для генної діагностики тяжких спадкових захворювань

2014 рік

Тест-системи для генної діагностики спадкової схильності до наступних мультифакторних патологічних станів: порушеня гаметогенеза (сперматогенеза та оогенеза); порушення ембріогенеза (порушення імплантації та звичне невиношування вагітності); бронхіальна астма у дітей; порушення гемостаза (схильність до тромбофілії); судинна патологія (ендотеліальна дисфункція)
Біосенсори для медицини

2014 рік

Електрохімічні та оптичні біосенсори для медичної діагностики; моніторингу нейротрансміттерів в головному мозку; виявлення деяких мутацій і патогенних мікроорганізмів
Тест-система для діагностики раку молочної залози

2015 рік

Розробка прототипу тест-системи для серологічної діагностики раку молочної залози на основі визначення рівня аутоантитіл проти пухлиноасоційованих антигенів в крові онкологічних хворих
«MEDICAEXPO»
25.04.2017 −
27.04.2017
УКРАЇНА (
КИЇВ )


Презентація інноваційних розробок учених ІМБГ НАН України в галузі медицини:
Біосенсори для медицини; Тест-системи для генної діагностики тяжких спадкових захворювань; Тест-система для ДНК-діагностики Ph-асоційованих хронічної мієлоїдної лейкемії та гострого лімфобластного лейкозу; Гідрогелеві перев’язувальні матеріали на основі наноцелюлози бактерій для лікування опіків і ранових поверхонь.
"Наука - виробництву"
18.05.2017 −
20.05.2017
УКРАЇНА (
КИЇВ )


Виставка-презентація науково-технічних розробок учених ІМБГ НАН України
в рамках Фестивалю науки: Біосенсори для медицини; Пошук нових протитуберкульозних препаратів; Тест-системи для генної діагностики тяжких спадкових захворювань; Тест-система для ДНК-діагностики Ph-асоційованих хронічної мієлоїдної лейкемії та гострого лімфобластного лейкозу; Гідрогелеві перев’язувальні матеріали на основі наноцелюлози бактерій для лікування опіків і ранових поверхонь; Тест-система для експрес-аналізу спектра стійкості до антибіотиків.
«ЗРОБЛЕНО В КИЄВІ»
25.05.2017 −
25.05.2017
УКРАЇНА (
КИЇВ )


Участь установи у виставці-презентації «ЗРОБЛЕНО В КИЄВІ» з інноваційними розробками у галузі біомедицини: Біосенсори для медицини; Пошук нових протитуберкульозних препаратів; Розробка методів використання стовбурових клітин для потреб регенеративної медицини; Тест-система для діагностики раку молочної залози; Тест-система для експрес-аналізу спектра стійкості до антибіотиків у мікроорганізмів; Тест-системи для генної діагностики тяжких спадкових захворювань; Тест-систем для диференційної діагностики і моніторингу лейкемії крові; Гідрогелеві перев’язувальні матеріали на основі наноцелюлози бактерій для лікування опіків і ранових поверхонь.