Версія для друку

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 05398131
Скорочена назва: ІСПЕ НАН України

Район: ОБОЛОНСЬКИЙ
Юридична адреса: Наумова Генерала вулиця, 13
Фактична адреса: 03164, м. Київ, Святошинський район, вулиця Генерала Наумова, 13

Телефон: (044) 452-93-28
Факс: 044 452-93-27
Веб-сайт: http://www.ispe-ua.com
E-mail: ispe@ispe.kiev.ua

Керівник: директор Інституту Стрелко Володимир Васильович
Тел.: (044) 452-93-28

Вчений секретар: Мелешевич Світлана Іванівна
Тел.: 452 -93-29

Головний бухгалтер: Жуковська Клавдія Іванівна
Тел.: (044) 409-09-24

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 02 Дослідження та розробки в галузі хімічних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство освіти і науки України

Рік заснування: 1991

Основні напрями наукових досліджень Інституту (Постанова Президії НАН України №289, 26.10.2011р.) - теорія селективної сорбції, наукові основи синтезу сорбентів з заданими властивостями; - розробка спеціалізованих сорбентів, а також сорбційних методів і технологій для медицини (ендоекологія) та охорони навколишнього середовища; - створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних процесів переважно на основі використання відновлювальної сировини; - дисперсні матеріали для енергонакопичуючих систем.
Вуглецевий сорбент для виведення уремічних токсинів з організму пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю.Біоактивний сорбційний комплекс «Грандетокс» для очищення грунту від пестицидів.Сорбційна кормова добавка СКД-1 для одержання екологічно чистих продуктів харчування.Оксидні сорбенти для вилучення іонів важких металів і радіонуклідів.Каталітичне знешкодження домішок сірководню в повітрі.Сорбент «Барс» для видалення нафтопродуктів з грунту та води.Універсальні накопичувачі електроенергії : суперконденсатори та їх гібриди з акумуляторами.Нова технологія одержання етилацетату з етанолу без застосування оцтової кислоти (спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс»).Технологія одержання н-бутанолу з етанолу (спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс»).Технологія одержання з етанолу 1,1-діетоксиетану як кисеньвмісної добавки до моторних палив (спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс»).Оксидний каталізатор ізомеризації глюкози у фруктозу.Каталізатор синтезу фталевого ангідриду з пентану.Механокаталітичний розклад води з одержанням водню.Немає даних для відображення