Версія для друку

ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 05417331
Скорочена назва: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Вернадського Академіка бульвар, 36
Фактична адреса: 03680, м. Київ, Вернадського Академіка бульвар, буд. 36

Телефон: (044) 424-10-05
Факс: (044) 424-25- 61
Веб-сайт: http://www.imp.kiev.ua
E-mail: metall@imp.kiev.ua

Керівник: Директор Івасишин Орест Михайлович
Тел.: (044) 424-22-10

Вчений секретар: Кочелаб Євгенія Володимирівна
Тел.: (044) 424-31-10

Головний бухгалтер: Ковган Галина Іванівна
Тел.: (044) 422-95-55

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I Дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук
I.1 Дослідження та розробки в галузі природничих наук
I.1 01 Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук
I.1 01.04 Фізика
I.1 01.04.07 Фізика твердого тіла
I.1 01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків
I.1 01.04.13 Фізика металів
I.1 01.04.22 Надпровідність
I.2 11.02.01 Матеріалознавство

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1945

Вчені Інституту проводять дослідження з чотирьох основних наукових напрямів: - електронна структура та властивості металів і сполук на їх основі - атомна будова металів і металовмісних гетерофазних структур - наномасштабні та наноструктуровані системи - фізика міцності та пластичності металів і сплавів
Технологія низькотемпературного іонно-плазмового напилення твердих захисних покриттів

2014 рік

Технологія дозволяє отримувати покриття на матеріалах при температурі 100-2000С.
Технологія виробництва нанокристалічних стрічкових осердь

2014 рік

Технологія отримання стрічкових осердь трансформаторів та магнітопроводів з високими магнітними властивостями та низькими масогабаритами.
Економічне виробництво титанових деталей методом порошкової металургії

2014 рік

Економічний метод перетворення металевих порошків у деталі.
Біосумісні сплави на основі цирконію та титану для ендоваскулярних імплантів сучасного рівня

2014 рік

Технологія отримання прутків, дроту та мікродроту із фізико-механічними властивостями, які відповідають вимогам судинної хірургії та травматології.
Технологія селективного видалення радіонуклідів та іонів тяжких металів з водних розчинів

2014 рік

Технологія видалення та захоронення радіонуклідів та іонів важких металів з використанням дешевого гідроксоапатиту кальцію та процес термічного переводу, при відносно низьких температурах Т=500?С, гідроксоапатиту кальцію у кристалічний стан.
Ультразвукова ударна обробка зварних з’єднань.

2014 рік

Ультразвукова ударна обробка зварних з’єднань знижує енергоспоживання, якість і міцність зварних з’єднань відповідальних конструкцій, покращує умови праці.
Зміцнені інварні сплави

2014 рік

Сплави мають високу міцність та пластичність, стійкі до циклічних навантажень, поєднують інварні та елінварні властивості
Сплави з ефектом пам’яті форми, надпружністю і високою демпфуючою здатністю

2014 рік

Сплави з особливими фізичними властивостями, повне відновлення форми виробу при деформації до 10%, температура відновлення вище 390 К, вузький температурний інтервал відновлення форми, висока термоциклічна стабільність, висока стійкість до окислення
Прилад для спектральної діагностики внутрішніх оболонок ока

2014 рік

Прилад дозволяє діагностику внутрішньої оболонки ока в реальному часі не використовуючи інвазивний методом, трансілюмінація через склеру
Немає даних для відображення