Авторизація користувача
Електроустатковання звукове або візуальносигналізаційне, н.в.і.у.Виробник: 24102142, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМІЗ"

Вид промислової діяльності: Виробництво електричного устаткування
Інша продукція галузі
ІС «ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА КИЄВА» © 2018 КНДУ «НДІРоМ»