Авторизація користувача
Частини устатковання електричного іншого; частини електричні машин і приладів, н.в.і.у.

Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації

Виробник: 24089401, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР"

Вид промислової діяльності: Виробництво електричного устаткування
Інша продукція галузі