Послуги з нанесення покриттів металевих методом занурення у розплав металевий цинку або оловаВиробник: 14311181, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛІТПРИЛАД"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі