Авторизація користувача
Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання електронного професійного призначення, іншого

проектування, розробка, виготовлення, пуско-наладка і супровід систем розподілу електроенергії об'єктів нафтохімічної (нефтетранспорт, нафтопереробка), газової, металургійної, харчової промисловості.

Виробник: 30403778, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕРАКС"

Вид промислової діяльності: Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устаткування
Інша продукція галузі