збиранням, заготівлею, переробкою та утилізацією різних типів відходів

збиранням, заготівлею, переробкою та утилізацією різних типів відходів

Виробник: 35945942, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОПРОВАЙД"

Вид промислової діяльності: Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Інша продукція галузі