Авторизація користувача
Устатковання для зважування промислового призначення; ваги для безперервного зважування виробів на конвеїрах; ваги, відрегульовані на постійну масу, та ваги для скидання вантажу визначеної маси в їмність або контейнерВиробник: 35000732, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЦЕСС-ІНЖИНІРИНГ"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі