Авторизація користувача
Прилади й апаратура електронні для вимірювання та контролю напруги, сили струму, потужності та опору, без записувального пристрою (крім мультиметрів, осцилографів та осцилоскопів електроннопроменевих)Виробник: 30972877, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ"

Вид промислової діяльності: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Інша продукція галузі