Авторизація користувача
Послуги з установлення та монтажу машин та апаратури загального призначення для зважування, фільтрування, пакування, наповнення пляшок, розприскування, піскоструминного оброблення або оброблення парою, каландрування

Комплекси електротехнiчного устаткування / Системи електропостачання / Системи освiтлення / Засобiв АСУ ТП / Проведення спецвимiрювань спецсистем, систем пожежної безпеки, систем вентиляцiї та кондицiонування повiтря об'єктiв електроенергетики, теплоенергетики, атомної енергетики, систем радiацiйного контролю об'єктiв атомної енергетики, проектування, монтаж, налагодження, технiчне обслуговування, ремонт iнженерно-технiчних засобiв охорони ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв

Виробник: 24569259, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПРОМІНВЕСТ"

Вид промислової діяльності: Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устаткування
Інша продукція галузі