Газети, журнали та видання періодичні, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані

періодичне видання, що виходить під постійною назвою і не рідше за один раз в місяць

Виробник: 31732119, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕКСПРЕСДРУК"

Вид промислової діяльності: Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Інша продукція галузі