Вироби з гуми вулканізованої інші, гума тверда в усіх формах та вироби з неї; покриття для підлоги та килимки, з гуми вулканізованої поруватоїВиробник: 30789138, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "СВІТЛОТЕХНІКА"

Вид промислової діяльності: Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
Інша продукція галузі