Авторизація користувача
Розчини бетонні, готові для використання

Бетон Р1 (осадка конуса 1-4 см.)

Виробник: 21631911, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "АВІАІНВЕСТ"

Вид промислової діяльності: Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
Інша продукція галузі