Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів)Виробник: 36871568, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР "ПРІНТ 24"

Вид промислової діяльності: Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Інша продукція галузі