ПАРОВІ КОТЛИ

проведення комплексу проектних, монтажних, ремонтних і пуско-налагоджувальних робіт для забезпечення безаварийный, ефективної експлуатації енергетичного і енерготехнологічного устаткування в цукровій, спиртовій, кондитерській, масложировій і інших галузях промисловості, реконструкція

Виробник: 19015984, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі