Авторизація користувача
Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові у вигляді систем

Вычислительная инфраструктура
Инфраструктура хранения данных
Сетевая инфраструктура ЦОД
Построение распределенных катастрофоустойчивых ЦОД
Инфраструктура, ориентированная на приложения
Конвергентные сети
Шифрование данных между ЦОД
Балансировщики нагрузки
Инженерная инфраструктура ЦОД


Виробник: 31091208, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ-ІНТЕГРАТОР"

Вид промислової діяльності: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Інша продукція галузі